The Department of Dutch and South African Studies
Wydział Anglistyki - UAM w Poznaniu
UAM Poznań

Vrijdag 27 februari

Programma Cross-Over 2015 Poznań

Concordia Design
Ulica Zwierzyniecka 3

60-813 Poznań

www.concordiadesign.pl

+48 61 667 44 00

8u15

Onthaal en inschrijvingen (doorlopend van 8u tot 17u)

Koffie

8u45

Verwelkoming door de Dekaan van de Faculteit Engels prof. dr. Dziubalska-Kołaczyk

9u-9u20

Inleiding tot Cross-Over 2015 Poznań

Jerzy Koch

9u30-11u

Parallelle sessies 1

Congresia 4

Receptie,

Vertalingen


Voorzitter:

Elke Brems

Małgorzata Dowlaszewicz (Wrocław)

Hoe Nederlands is Elckerlijc?

Katarzyna Tryczyńska (Wrocław)

Enkele opmerkingen over culturele asymmetrie aan de hand van de Nederlandse vertalingen van As en diamant, De kleine apocalyps en Dukla

Muriel Waterlot (Lublin)


Europese Raad en Unesco : de rol van vertaling en literatuur bij het bevorderen van de interculturele competentie in het vreemdetalenonderwijs

Elke Brems

(Leuven)

“We decided to Anglicise it a bit”

Congresia 2

Identiteit, hybriditeit, de Ander


Voorzitter:

Christina Lammer

Meriel Benjamins

(Groningen)

Het ‘echte, groote, nooit in Nederland geaard hebbende’.

De Nederlandse identiteit en buitenlandse literatuur Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift

Petra Boudewijn

(Groningen)

Een enorme strook mestizo in het midden? De (on)mogelijkheid van hybriditeit in postkoloniale Indische roman

Nicole M.H. Lücke (Köln)

Transculturaliteit in de Nederlandse literatuur: representaties van culturele doordringingen


Christina Lammer (Köln)


Identiteit en de ander in Doeschka Meijsings oeuvre – een exemplarisch onderzoek

11u

Koffiepauze


11u15

Parallelle sessies 2

Congresia 4

Beeldvorming

Voorzitter:

Paweł Zajas

Małgorzata Drwal (Poznań)

Het beeld van een Poolse stad door de ogen van de Nederlandse ander of het beeld van de Nederlandse ander door confrontatie met een Poolse stad? – op basis van gekozen verhalen uit de reeks „Citybooks”

Jo Sterckx

(Poznań)

Het beeld van Midden- en Oost-Europa in Nederlandse literaire non-fictie (2000-10)Congresia 2

Koloniaal, postkoloniaal, allochtoon

Voorzitter:

Bożena Czarnecka

Esther Helena Arens (Keulen)

Van object tot medelander? Cultureel onderzoek en dekolonisatie in Nederland

Ewa Dynarowicz (Wrocław)

Kader Abdolah over de rol van de migrant-schrijver

Bożena Czarnecka (Wrocław)

Dubbel anders. De figuur van allochtone crimineel in de Nederlandse populaire literatuur


12u45

Lunch

15u-16.30/17.00u

Parallelle sessies 3

Congresia 4

Max Havelaar (CODL)

Voorzitter:

Phillip Vermoortel

Bojana Budimir (Belgrado)

Een boek, twee verhalen. Een vergelijkend onderzoek van de twee vertalingen van Max Havelaar naar het Servisch en het Kroatisch

Arie Pos

(Porto)

Max Havelaar in Portugal: een vroege lezer (1883) en een late vertaling (1976)

Lada Vukomanović (Belgrado)

Servo-Kroatische recensies van Max Havelaar (1899-1911)

Phillip Vermoortel (Leuven)

Max Havelaar hertaald


Congresia 2

Streek, gender, natievorming en internationale verbanden

Voorzitter:

Suzan van Dijk

Michał Wenderski (Poznań)

Historische avant-garde als een transnationaal project. Poging tot reconstructie van de internationale samen- en wisselwerking tussen de literaire en artistieke groeperingen van de jaren 1920 en 1930 in Polen en de Lage Landen


Bram Lambrecht (Leuven)

De paradox van de volksschrijver: Warden Oom (1861-1934)

Przemysław Paluszek (Lublin / Wrocław)

2 keer 2: de rol van emblematiek zeventiende- en negentiende-eeuwse natievorming; Herman Hugo en Jan Luyken

Suzan van Dijk

(Den Haag)

Gender en de Nederlandse literatuur in de 19e eeuw

 

Cross-Over wordt mede mogelijk gemaakt door de
NTU

Home (The Department)
Mobile site
Dutch Studies
Wiadomości
Program studiów
Pracownicy
Dydaktyka
Zdjęcia
Linki
Kontakt
South African Studies
Wiadomości
O nas
Program studiów
Pracownicy
Studenci
Zdjęcia
Kontakt
Werkwinkel
Home
About us
Publications
Contributions
Reviewers
Werkwinkel library
Order
Webmaster: Bas van der Ham