The Department of Dutch and South African Studies
Wydział Anglistyki - UAM w Poznaniu
UAM Poznań
Wesja dla komputerów
The Department > Dutch Studies

Skontaktuj się z nami

Contact

Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich
Wydział Anglistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
tel: (+48 61) 829 3506
Department of Dutch and South African Studies
Faculty of English
Adam Mickiewicz University
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań, Poland
tel: (+48 61) 829 3506

prof. zw. dr hab. Jerzy Koch (MAkadSA, MAE)
prof. dr hab. Paweł Zajas (MAkadSA)
dr Małgorzata Drwal
dr Christopher Joby
dr Robert de Louw
de Ruben van Luijk
dr Anna Sikora-Sabat (webleader)
dr Katarzyna Wiercińska
dr Michał Wenderski
mgr Bas van der Ham (webleader)
mgr Mateusz Klimek
Karen Kuhn, MA
mgr Przemysław Paluszek
Nancy Saeys, MA
mgr Małgorzata Łyczykowska

↓ Collegium Chemicum
Część zajęć filologii niderlandzkiej odbywa się w tym budynku.
Een deel van de lessen vindt hier plaats.
Collegium Novum ↓
Tutaj znajduje się nasze biuro i biblioteka. Część zajęć odbywa się w tym budynku.
Hier bevindt zich ons bureau en de bibliotheek. Een deel van de lessen vindt plaats in dit gebouw.

Location of places where the lessons take place weergeven op een grotere kaart
Home (The Department)
Wersja dla komputerów
Dutch Studies
Wiadomości
Program studiów
Pracownicy
Dydaktyka
Zdjęcia
Linki
Kontakt
South African Studies
Wiadomości
O nas
Program studiów
Pracownicy
Studenci
Zdjęcia
Kontakt
Werkwinkel
Home
About us
Publications
Contributions
Reviewers
Werkwinkel library
Order
Webmaster: Bas van der Ham