The Department of Dutch and South African Studies
Wydział Anglistyki - UAM w Poznaniu
UAM Poznań
Wesja dla komputerów
The Department > Dutch Studies

Program studiów

Curriculum

Niderlandystyki: nasz program studiów licencjackich i magisterskich
Dlaczego niderlandzki?

Studia licencjackie
(bachelor)


Studia magisterskie
(master)


Studia doktoranckie
PhD candidates

Rekrutacja
(inschrijvingen)


Studiuj przyszłość! Na niderlandystyce w Poznaniu!

Przed wyborem miejsca studiów licencjackich należy sprawdzić kilka ważnych danych.

  1. Najważniejsza rzecz: uczelnia, którą wybierzesz, musi mieć akredytację do prowadzenia danego kierunku
    - My na UAM i Wydziale Anglistyki ją mamy.
  2. Sprawdź na www.pka.edu.pl, czy wybrany kierunek ma akredytację PKA.
    - My w Zakładzie Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich na Wydziale Anglistyki mamy nie tylko akredytację, ale jesteśmy od dwóch lat jedyną niderlandystyką w Polsce z oceną wyróżniającą!
  3. Sprawdź rankingi uczelni wyższych, np. na www.perspektywy.pl.
    - UAM jest od lat trzecią uczelnią w Polsce po Uniwersytecie Warszawskim i Jagiellońskim, a Wydział Anglistyki ma wysoką kategorię ministerialną „A”.

Wystudiuj sobie pracę! Na niderlandystyce w Poznaniu!

Nie zmieniając akademickiego charakteru studiów magisterskich, tak wyprofilowaliśmy program studiów magisterskich, aby nasi studenci zdobyli kompetencje językowe i kulturowe, które będą przydatne w przyszłej pracy. Mamy bardzo dobre kontakty z biznesem holenderskim w Wielkopolsce, dzięki czemu nasi studenci już na zajęciach, a także w ramach staży, mają okazję bliżej poznać specyfikę zagranicznych firm i biznesowego myślenia.

POZNAŃ PRZYSPIESZA! NAJWYŻSZA OCENA "WYRÓŻNIAJĄCA" DLA POZNAŃSKIEJ NIDERLANDYSTYKI

Filologia niderlandzka na UAM otrzymała najwyższą wyróżniającą ocenę w raporcie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. "Spośród przyjętych kryteriów – czytamy w piśmie – oceniono na wyróżniająco: koncepcję rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia." Więcej.

UAM w Rankingu Szkół Wyższych "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej"

Już czwarty rok z rzędu UAM jest w czołówce najlepszych uczelni wyższych w Polsce (po Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim). W 2015 roku UAM podwyższył ponadto wszystkie wskaźniki (z 80,08% w 2013 do 86,60% w ostatnim roku).

Wielka praca naukowo-dydaktyczne wszystkich wydziałów humanistycznych UAM doprowadziła także do bardzo dobrego trzeciego miejsca w tej dziedzinie.

Jeśli chodzi o studia na kierunkach filologicznych UAM również jest w najściślejszej czołówce:
Uniwersytet Warszawski – 100%
Uniwersytet Jagielloński – 91,81%
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 85,11%

Kierunki filologiczne czwartej uczelni na liście rankingowej, tj. Uniwersytetu Wrocławskiego, zostały ocenione dopiero na 49,22%, a piątej, Uniwersytetu Łódzkiego, na 36,60%

DLACZEGO NIDERLANDYSTYKA?

Po części odpowiedź na to pytanie dają dwa filmy o Holandii i Belgii.


OCENA WYRÓŻNIAJĄCA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ dla poznańskiej niderlandystyki

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą Nr 705/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku przyznało wyróżniającą ocenę programową na prowadzonym na Wydziale Anglistyki UAM kierunku filologia specjalność filologia niderlandzka na poziomie pierwszego i drugiego stopnia studiów. Aktualnie poznańska niderlandystyka jest jedynym ośrodkiem niderlandystycznym w Polsce posiadającym tę najwyższą ocenę.
"Spośród przyjętych kryteriów – czytamy w piśmie – oceniono na ‘wyróżniająco’: koncepcję rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia." Certyfikat jakości kształcenia (JPG)

NASZE ATUTY

DYNAMIKA I PROFESJONALIZM

W Zakładzie Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich tworzymy zgrany zespół, choć składający się ze zróżnicowanych osobowości. W tym kryje się tajemnica sukcesu poznańskiej niderlandystyki. Nasi pracownicy to dynamiczna mieszanka młodości i doświadczenia, innowacyjności i profesjonalizmu, odwagi i wprawy.

W Zakładzie stawiamy na wysoką jakość nauczania. Zajęcia każdego pracownika oceniane są w semestralnych ankietach studentów i poddawane są regularnym ocenom przełożonych. Dzięki temu nasi pracownicy są czołówce najlepszych wykładowców Wydziału Anglistyki, jak na przykład dr Robert de Louw w 2013/14 roku, albo wręcz wygrywają w rankingach zajmując pierwsze miejsce, jak dr Anna Sikora-Sabat w 2014/15 roku.

HOLENDRZY, FLAMANDOWIE ORAZ POŁUDNIOWOAFRYKAŃCZYCY
JAKO WYKŁADOWCY

Mamy w zespole 8 zagranicznych wykładowców (moedertaalsprekers; natives): czterech Holendrów, dwoje Flamandów i dwoje Południowoafrykańczyków. Są to zarówno profesorowie, jak i adiunkci oraz starsi wykładowcy. Dzięki tak dużej obecności obcokrajowców nasi studenci, choć są w Polsce, studiują w naturalnym językowym otoczeniu. Zagraniczne koleżanki i zagraniczni koledzy dają naszym studentom rodzime, a więc najlepsze wzorce wymowy. Troszczą się ponadto o transfer wiedzy i kompetencji kulturowych na najwyższym poziomie. 

Jest to największa liczba rodzimych użytkowników języka niderlandzkiego zatrudnionych jako wykładowcy na filologiach niderlandzkich nie tylko w Polsce, a nawet na innych niderlandystykach pozą Belgią i Holandią. Na poziomie studiów licencjackich (anglistyka ze specjalizacją południowoafrykańską) nasi południowoafrykańscy koledzy służą pomocą w poznawaniu kultury i języka afrikaans.

PROFESOROWIE O UZNANYM DOROBKU

Studia niderlandzkie i południowoafrykańskie na Wydziale Anglistyki intensywnie się rozwijają. Mamy już 4 samodzielnych pracowników naukowych (profesorowie tytularni oraz doktorzy habilitowani).

Pod tym względem jesteśmy zatem najmocniejszym niderlandystycznym zespołem akademickim w kraju i w regionie. Ma to bezpośrednie przełożenie na wysoki poziom naszego programu studiów, pozycję naukową poznańskiego ośrodka, czy liczbę przyznawanych grantów na rozwój studiów niderlandystycznych oraz badania naukowe. Bardzo wysoko ocenione zostało także wydawane przez nas pismo Werkwinkel. Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies.

NOWOCZESNY PROGRAM STUDIÓW

Autorski program studiów licencjackich i magisterskich powstał na podstawie własnych wieloletnich doświadczeń. Przeprowadziliśmy jednocześnie dogłębną analizę programów realizowanych w innych ośrodkach niderlandystycznych i wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski.

W efekcie stworzyliśmy nowatorski i nowoczesny program studiów, który odchodzi w wielu aspektach od dominującego w naszym kraju tradycyjnego podejścia filologicznego. Z tradycji wzięliśmy to, co najlepsze, ale uwzględniliśmy przede wszystkim oczekiwania młodych ludzi, wymogi współczesnego rynku pracy i konieczność efektywnego wypracowania u studentów doskonałych sprawności językowych i wysokich kompetencji kulturowych.

Stale ulepszamy naszą ofertę dydaktyczną. Obecnie można w Poznaniu studiować filologię niderlandzką na wszystkich poziomach, począwszy od studiów pierwszego stopnia (licencjackich), poprzez studia magisterskie, aż do studiów doktoranckich. Utworzenie nowego Wydziału Anglistyki w październiku 2012 r., daje nam w tym zakresie większe możliwości. Stąd także propozycja studiów doktoranckich kierowana do niderlandystów z tytułem magistra.ATUTY NASZEGO MIEJSCA PRACY / STUDIÓW

Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich jest zakorzeniony w dużym i silnym Wydziale Anglistyki UAM o znakomitych tradycjach m.in. w zakresie dydaktyki języków obcych.

Jesteśmy częścią bardzo dynamicznego uniwersytetu, jednego z najlepszych w kraju. (W 2010 r. Sejm RP przyjął ustawę przyznającą UAM 190 mln zł na inwestycje i przedłużył specjalny wieloletni program rozwoju uczelni do 2015 roku. Nowelizacja ustawy rewaloryzacyjnej dla UAM przez parlament gwarantuje środki na dalszą intensyfikację rozwoju uczelni.)

UAM jest prężną instytucją naukową, o czym świadczy wysokie miejsce w rankingu uczelni zdobywających granty ministerialne na różne projekty naukowo-dydaktyczne.

Nawet na tym tle nasz Zakład jest bardzo aktywny w aplikowaniu o projekty badawcze i rozwojowe. Dość wspomnieć, że pozyskaliśmy dwa granty na rozwój studiów niderlandzkich (licencjackich oraz magisterskich) z Niderlandzkiej Unii Językowej (Nederlandse Taalunie), dzięki czemu w ostatnich latach wydaliśmy kwotę ok. 70 tysięcy euro na unowocześnienie programu studiów i rozbudowę biblioteki oraz zaplecza dydaktycznego.

UAM wysyła bardzo wielu studentów za granicę, także studenci niderlandystyki bardzo często wyjeżdżają na stypendia. UAM zajął II pozycję w skali kraju pod względem alokacji środków przeznaczonych na realizację mobilności w ramach Programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2010/2011. W praktyce oznacza to, że nasza uczelnia wysyła bardzo wielu studentów na zagraniczne stypendia i otrzymała w ostatnich latach dodatkowo na ten cel kwotę ponad 2 mln 400 tys. euro.  Niezależnie od Programu LLP-Erasmus studenci filologii niderlandzkiej mogą studiować na uniwersytetach środkowoeuropejskich w ramach programu CEEPUS.

Jesteśmy przygotowani do przyjęcia studentów z niepełnosprawnością. Nasza siedziba jest przystosowana dla osób, których fizyczna mobilność jest ograniczona. Mamy także nowoczesną aparaturę umożliwiającą pracę z osobami niedowidzącymi lub niewidomymi. Więcej na ten temat - link 1, link 2 oraz link 3.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I AKTYWNOŚĆ STUDENTÓW

Naszą ambicją jest, aby studenci studiów drugiego stopnia, w stopniu jeszcze większym niż na poziomie licencjackim, brali udział w różnych programach wymiany międzynarodowej. Aktualnie mamy podpisane umowy w ramach programu Socrates/Erasmus z uniwersytetami w Gandawie, Brukseli oraz Lejdzie. Bierzemy też udział w programie CEEPUS, który daje możliwość odbycia semestralnych studiów niderlandystycznych na uniwersytetach Europy Środkowej (m.in. Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad). Aktywnie wspieramy naszych studentów w ich staraniach o stypendia na letnie kursy językowe w Belgii i Holandii.

UAM zajął II pozycję w skali kraju pod względem alokacji środków przeznaczonych na realizację mobilności w ramach Programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2010/2011. W praktyce oznacza to, że nasza uczelnia wysyła bardzo wielu studentów na zagraniczne stypendia i otrzyma ponadto dodatkowo na ten cel kwotę ponad 2 mln 400 tys. euro.

Każdego roku nasz Zakład organizuje międzynarodowy egzamin językowy tzw. Certyfikat Języka Niderlandzkiego jako Języka Obcego (CNaVT, Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal). Egzamin ten jest uznawany przez władze holenderskie i belgijskie oraz firmy z Niderlandów jako oficjalne potwierdzenie dobrej znajomości języka. Dzięki otwarciu studiów magisterskich w 2011 r. oferujemy także certyfikowane egzaminy na najwyższych poziomach zaawansowania.

Studenci poznańskiej niderlandystyki założyli Koło Naukowe „Oranjes”. Studenci poznańskiej niderlandystyki założyli Koło Naukowe „Oranjes”. Powstało ono w 2008 r. z inicjatywy studentów ówczesnego drugiego roku, którzy w szczególny sposób zainteresowani byli kulturą Belgii i Holandii. Członkowie koła zajmują się organizacją wieczorów filmowych, wyjść do muzeów, wyjazdów na sesje w plenerze, a także wykładów gościnnych. Każdy kolejny rocznik włączając się w działalność „Oranjes” zmienia trochę jego formułę i zakres działalność.

Nasi studenci biorą także aktywny udział w warsztatach, które nasz Zakład regularnie organizuje dla uczniów szkół średnich.

DOTYCHCZASOWY KSZTAŁT STUDIÓW NIDERLANDYSTYCZNYCH W WA

Od tego zaczęliśmy. Instytut Filologii Angielskiej wprowadził w 1998 r. do swojej oferty programowej studia na dwuletniej specjalizacji niderlandystycznej. Adresowane one były do słuchaczy studiów magisterskich o kierunku anglistycznym (aby przeczytać więcej o historii, kliknij tutaj).

To robimy. Zgromadzone doświadczenie, poparcie dyrekcji WA oraz władz UAM, zbudowany od podstaw dynamiczny i profesjonalny zespół nauczycieli akademickich oraz pokaźne subsydium startowe od Niderlandzkiej Unii Językowej (Nederlandse Taalunie) na uruchomienie tych studiów – wszystko to pozwoliło w roku akademickim 2007/2008 przekształcić ówczesną specjalizację w trzyletnie studia I stopnia.

Stan obecny. Od 2011 r. istnieje w Poznaniu możliwość studiowania niderlandystyki na wszystkich poziomach, także na poziomie magisterskim. Stworzenie takiej oferty spotkało się z pełnym poparciem ambasady Królestwa Niderlandów oraz Przedstawicielstwa Wspólnoty Flamandzkiej. Na uruchomienie studiów magisterskich w zakresie filologii niderlandzkiej uzyskaliśmy w Niderlandzkiej Unii Językowej (Nederlandse Taalunie) po raz kolejny znaczne wsparcie finansowe – niemal czterdzieści tysięcy euro. Środki te są już wykorzystywane na rozbudowę infrastruktury technicznej, zakup pomocy naukowych, rozbudowę biblioteki niderlandystycznej, a w przyszłości także na wykłady gościnne wybitnych zagranicznych niderlandystów. Są to studia magisterskie dostępne nie tylko dla licencjatów filologii niderlandzkiej, ale dla wszystkich, którzy legitymują się dobrą znajomością języka niderlandzkiego, wiedzą na temat kultury niderlandzkiej i objawiają zainteresowanie nią oraz posiadają już co najmniej tytuł zawodowy licencjata (różnych specjalności).

Z myślą o osobach, które nie mogą studiować w trybie stacjonarnym (ze względu na obowiązki zawodowe, miejsce zamieszkania itp.), uruchamiamy również nabór na dwuletnie studia niestacjonarne (zaoczne).

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU ORAZ PLANY JEGO ROZWOJU

Dotychczasowa oferta dydaktyczna spotkała się z pozytywną oceną naszych studentów, a także osób dokonujących na naszą prośbę zewnętrznego audytu i ewaluacji kierunku. Zgodnie z wymogami czasu oraz rynku pracy, a przy zachowaniu wymaganego ustawowo profilu filologicznego, nasze studia zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia mają przede wszystkim charakter kulturoznawczy. Na poziomie studiów magisterskich profil ten jest poszerzany o językowe i kulturowe elementy niezbędne w kształceniu tłumaczy tekstów oraz słowa żywego.

To wyróżniające nas podejście uwidacznia się już w nazwie naszej jednostki – Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich. Oprócz rozbudowanego modułu intensywnej nauki języka niderlandzkiego, program obejmuje konwersatoria tematyczne z zakresu szeroko rozumianej kultury niderlandzkiej, w tym także kultury literackiej, polityki, nauki o społeczeństwie, współczesnych form sztuki itp.. Część zajęć będzie realizowana nowoczesnymi metodami e-learningowymi, m.in. przy wykorzystaniu materiałów opracowanych przez naszych pracowników we współpracy z zagranicznymi ośrodkami, takimi jak Uniwersytet Wiedeński.

Zdobycie kolejnego znaczącego grantu z Niderlandzkiej Unii Językowej (Nederlandse Taalunie) pozwala nam na dalszą rozbudowę biblioteki i jej działu multimedialnego, zakup nowoczesnego sprzętu oraz uatrakcyjnienie form studiowania.

Daje to naszym absolwentom najwyższą kompetencję kulturową oraz umożliwia interpretację różnych zjawisk kulturowych z obszaru języka niderlandzkiego, czyli Belgii (Flandrii), Holandii z jej zamorskimi częściami (Antyle) oraz z byłych kolonii holenderskich, takich jak Surinam (dawna Gujana Holenderska) czy Afryka Południowa.

Home (The Department)
Wersja dla komputerów
Dutch Studies
Wiadomości
Program studiów
Pracownicy
Dydaktyka
Zdjęcia
Linki
Kontakt
South African Studies
Wiadomości
O nas
Program studiów
Pracownicy
Studenci
Zdjęcia
Kontakt
Werkwinkel
Home
About us
Publications
Contributions
Reviewers
Werkwinkel library
Order
Webmaster: Bas van der Ham