The Department of Dutch and South African Studies
Wydział Anglistyki - UAM w Poznaniu
UAM Poznań
Wesja dla komputerów
The Department > Dutch Studies

Filologia niderlandzka

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)


Kurs letni Comenius Zomercursus Poznań (lipiec 2009)


Studia na specjalności FILOLOGIA NIDERLANDZKA mają – w zgodzie z wymogami czasu – przede wszystkim charakter kulturoznawczy. Oprócz obszernego modułu intensywnej nauki języka niderlandzkiego od podstaw (praktyczna znajomość języka, gramatyka opisowa, ćwiczenia tłumaczeniowe itp.), program obejmuje przedmioty dające absolwentom najwyższą kompetencję kulturową i umożliwiające interpretację różnych zjawisk kulturowych z obszaru języka niderlandzkiego (Holandia, Belgia/Flandria, Antyle oraz dawne kolonie holenderskie). Do pakietu przedmiotów ułatwiających studentom rozumienie współczesnej kultury należą m.in. obszerne wprowadzenie do studiów kulturowych, teoria literatury i historia literatury obejmująca zarówno dorobek Holendrów i Flamandów, jak i niderlandzkojęzyczną literaturę kolonialną.


Studenci filologii niderlandzkiej (UAM) z premierem Holandii Janem Peterem
Balkenende podczas wycieczki krajoznawczej po Niderlandach w 2008r


Studenci niderlandystyki mają możliwość wzięcia udziału w dwóch programach wymiany międzynarodowej: CEEPUS (półroczne studia na uniwersytetach Europy Środkowo-Wschodniej) oraz ERASMUS (umowy z uniwersytetami w Brukseli, Gandawie i Lejdzie).

Uruchomienie studiów niderlandystycznych jest także odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy, który dzięki znacznym inwestycjom firm holenderskich i belgijskich oczekuje wykształconych kadr z dobrą znajomością języka i kultury niderlandzkiej. Dzięki współpracy z ambasadami Belgii i Holandii studenci będą mieli możliwość odbycia staży zawodowych w niderlandzkojęzycznym sektorze prywatnym i publicznym.

Zasady rekrutacji zostały podane na stronie internetowej Wydział Anglistyki, w punkcie „Dla kandydatów”. Wszelkie pytania proszę kierować do prof. zw. dr hab. Jerzego Kocha oraz prof. UAM dr hab. Pawła Zajasa.

Home (The Department)
Wersja dla komputerów
Dutch Studies
Wiadomości
Program studiów
Pracownicy
Dydaktyka
Zdjęcia
Linki
Kontakt
South African Studies
Wiadomości
O nas
Program studiów
Pracownicy
Studenci
Zdjęcia
Kontakt
Werkwinkel
Home
About us
Publications
Contributions
Reviewers
Werkwinkel library
Order
Webmaster: Bas van der Ham