The Department of Dutch and South African Studies
Wydział Anglistyki - UAM w Poznaniu
UAM Poznań
Wesja dla komputerów
The Department > Dutch Studies

Historia Zakładu

Geschiedenis van de Vakgroep (Nederlandse vertaling onderaan)

Już od prawie 30 lat, a dokładniej od 1983 r., na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza można uczyć się języka niderlandzkiego. W latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych zajęcia z niderlandzkiego były kolejno prowadzone przez panią Wróblewską-Van Krunkelsven, C. Hamansa i W. Vrijsteina. W 1992 r. stanowisko lektora języka niderlandzkiego, od dawna już obecne w Instytucie Filologii Angielskiej, zostało przejęte przez panią Nancy Saeys. Studenci z różnych kierunków otrzymali wówczas możliwość uczęszczania na zajęcia z języka niderlandzkiego.

W 1997 r. współpracę z IFA rozpoczął Jerzy Koch, a studentom anglistyki zaoferowano proseminaria z języka niderlandzkiego i afrikaans. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych powstała Pracownia Kultury, Literatury i Języka Niderlandzkiego i Afrikaans, przekształcona następnie w Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich, który zaczął się prężnie rozwijać. W 1999 r. dla magistrantów filologii angielskiej zostały otwarte dwie nowe specjalizacje - niderlandystyczna i południowoafrykańska. Kilka lat później Zakład doczekał się dydaktycznego i naukowego wzmocnienia – ‘niderlandzko–południowoafrykańską’ kadrę zasilili kolejno Paweł Zajas, Ewa Dynarowicz, Urszula Topolska oraz Aleksandra Cichocka. W tym samym czasie studia południowoafrykańskie zostały przekształcone w specjalizację dla studentów studiów licencjackich, a kadra powiększyła się o kolejnych lektorów – Anneke Joubert, Faniego Oliviera, Rike Olivier, Phila van Schalkwyka, Neila Cochrane, Anneke Joubert, Ilse Groenewald, Stephena Naude, Tildie Smit.

Od 2007 roku oferowane są studia licencjackie na kierunku filologia niderlandzka, które cieszą się dużą popularnością. W chwili obecnej niderlandystykę i filologię południowoafrykańską studiuje ok.150 osób, a w Zakładzie Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich, który wydaje czasopismo Werkwinkel, Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies, zatrudnionych jest 15 pracowników.

NL

Aan de Neofilologische Faculteit van de Adam Mickiewicz Universiteit wordt het Nederlands sinds 1983 gedoceerd. In de beginjaren waren de lessen in handen van achtereenvolgens mw. Ch. Wroblewski-Van Krunkelsven, C. Hamans en W. Vrijstein. Vanaf 1992 beheerde Nancy Saeys het lectoraat, dat traditioneel deel uitmaakte van het Instituut voor Engelse Filologie (IFA), en hadden studenten uit uiteenlopende studierichtingen de mogelijkheid Nederlands te leren.

In 1997 begon Jerzy Koch zijn samenwerking met IFA en werden proseminaria Nederlands en Afrikaans aangeboden aan de studenten Engels. Op het einde van het decennium ontstond er Afdeling voor de Nederlandse en Afrikaanse Taal, Literatuur en Cultuur en vervolgens Departement voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies en vond er een intensieve ontwikkeling plaats. In 1999 startte de vakgroep met een Nederlandse en een Zuid-Afrikaanse specialisatie voor de MA-studenten Engels en enkele jaren later zorgden successievelijk Paweł Zajas, Ewa Dynarowicz, Urszula Topolska en Aleksandra Cichocka voor didactische en wetenschappelijke versterking. Tegelijkertijd werden de Zuid-Afrikaanse studies omgezet in een specialisatie voor BA-studenten Engels en werden de docenten Fanneke Joubert, Fani Olivier, Rike Olivier, Phil van Schalkwyk, Neila Cochrane, Anneke Joubert, Ilse Groenewald, Stephen Naude en Tildie Smit aangetrokken.

De huidige bacheloropleiding Nederlands wordt sinds 2007 aangeboden en is erin geslaagd een aanzienlijk aantal studenten aan te trekken. Op dit moment telt de Vakgroep Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies 17 medewerkers en ongeveer 150 studenten en is het verantwoordelijk voor de uitgave van Werkwinkel, Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies. De moedertaalsprekers maken de helft van de vakgroep uit. Een unicum in de wereld van de neerlandistiek!

Home (The Department)
Wersja dla komputerów
Dutch Studies
Wiadomości
Program studiów
Pracownicy
Dydaktyka
Zdjęcia
Linki
Kontakt
South African Studies
Wiadomości
O nas
Program studiów
Pracownicy
Studenci
Zdjęcia
Kontakt
Werkwinkel
Home
About us
Publications
Contributions
Reviewers
Werkwinkel library
Order
Webmaster: Bas van der Ham