The Department of Dutch and South African Studies
Wydział Anglistyki - UAM w Poznaniu
UAM Poznań
Wesja dla komputerów
The Department > Dutch Studies

Bojana Budimir (Belgrado)

Een boek, twee verhalen. Een vergelijkend onderzoek van de twee vertalingen van Max Havelaar naar het Servisch/Kroatisch.

In deze bijdrage wil ik een vergelijkend, descriptief onderzoek verrichten naar de twee vertalingen van Max Havelaar naar Servisch/Kroatisch. De eerste vertaling verscheen in 1946 in het toenmalige Joegoslavië en de tweede, meer recente, werd in 1996 in Servië gepubliceerd. Ik ben van plan om dit onderzoek in het kader van het polysysteemtheorie te verrichten, met name dat van Gideon Toury. Dat betekent dat ik eerst deze twee vertalingen in de sociaal-culturele context van de doeltaalcultuur zal plaatsen. Daarna worden de vertalingen naast het origineel gelegd. Ten slotte zal ik aan de hand van de analyse van de tekstinterne en –externe gegevens enkele conclusies proberen te trekken over o.a. verschillende normen, regels en conventies kenmerkend voor de periode waarin deze vertalingen zijn ontstaan.

Home (The Department)
Wersja dla komputerów
Dutch Studies
Wiadomości
Program studiów
Pracownicy
Dydaktyka
Zdjęcia
Linki
Kontakt
South African Studies
Wiadomości
O nas
Program studiów
Pracownicy
Studenci
Zdjęcia
Kontakt
Werkwinkel
Home
About us
Publications
Contributions
Reviewers
Werkwinkel library
Order
Webmaster: Bas van der Ham