The Department of Dutch and South African Studies
Wydział Anglistyki - UAM w Poznaniu
UAM Poznań
Wesja dla komputerów
The Department > Dutch Studies

Ewa Dynarowicz (Wrocław)

Kader Abdolah over de rol van de migrant-schrijver

De schrijver is een uitvinder of een ondernemer, net als Edison of Philips, zegt Kader Abdolah in een interview. Hij moet een droom hebben en hij moet durven, om zijn visie om te zetten in werkelijkheid. Zo was Mohammed volgens hem vooral een maker met een droom en zo is hijzelf – Kader Abdolah – iemand die als Nederlandse schrijver zijn droom uitleeft. Schrijverschap speelt een belangrijke rol in Abdolahs werk en in zijn autorepresentatie. Elementen van zijn autobiografie worden ingezet om zijn schrijverschap te ondersteunen. Zo is schrijven voor hem een familietraditie, een roeping, een lotsbeschikking, een droom, maar ook een therapie, een plicht, een vorm van activisme, een oefening in democratie. In zijn columns geeft hij ook steevast een auctorieel metacommentaar over de maatschappelijke rol van de migrant-schrijver, waarbij hij het karakter van de Nederlandse nationale literatuur en de rol van de Nederlandse schrijver problematiseert. In mijn presentatie wil ik Abdolahs opvattingen over de rol van de schrijver analyseren en nagaan wat ze zeggen over de positie die hij binnen het literaire veld inneemt, waarbij ik me in mijn onderzoek zal baseren op de ideeën van Pierre Bourdieu.

Home (The Department)
Wersja dla komputerów
Dutch Studies
Wiadomości
Program studiów
Pracownicy
Dydaktyka
Zdjęcia
Linki
Kontakt
South African Studies
Wiadomości
O nas
Program studiów
Pracownicy
Studenci
Zdjęcia
Kontakt
Werkwinkel
Home
About us
Publications
Contributions
Reviewers
Werkwinkel library
Order
Webmaster: Bas van der Ham