To jest nasza stara strona. Nową stronę naszego zakładu można znaleźć tutaj. - Dit is onze oude website. Onze nieuwe site vind je hier.
The Department of Dutch and South African Studies
Wydział Anglistyki - UAM w Poznaniu
UAM Poznań
Wesja dla komputerów
The Department > Dutch Studies

Workshop: Is bi-/multilingualism a problem?

27.02.2018

/dutchafrikaans/dutch/pics/cache/workshop_180112.jpegSiódmy z serii workshopów w roku akademickim 2017-2018 – piątek 12.01.2018 – uczniowie Liceum Ogólnokształcące nr 6 w Poznaniu wraz ze swoimi nauczycielkami Alicją Staniukiewicz, Katarzyną Tomczak i Iwoną Wyczyńską oraz uczniowie Liceum im. M.J.Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu ze swoją nauczycielką Karoliną Szantyką-Pawlak.

Prezentacje:

  • Robert de Louw – Is bi-/multilingualism a problem?

Zevende van een reeks workshops in het academisch jaar 2017-2018 – vrijdag 12.01.2018 – leerlingen van Liceum Ogólnokształcące nr 6 (een middelbare school) te Poznań met hun leraressen Alicja Staniukiewicz, Katarzyna Tomczak en Iwona Wyczyńska en leerlingen van Liceum im. M.J.Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego (een Katholieke middelbare school) te Poznań met hun lerares Karolina Szantyka-Pawlak.

Presentaties:

  • Robert de Louw – Is bi-/multilingualism a problem?

Home (The Department)
Wersja dla komputerów
Dutch Studies
Wiadomości
Program studiów
Pracownicy
Dydaktyka
Zdjęcia
Linki
Kontakt
South African Studies
Wiadomości
O nas
Program studiów
Pracownicy
Studenci
Zdjęcia
Kontakt
Werkwinkel
Home
About us
Publications
Contributions
Reviewers
Werkwinkel library
Order
Webmaster: Bas van der Ham