To jest nasza stara strona. Nową stronę naszego zakładu można znaleźć tutaj. - Dit is onze oude website. Onze nieuwe site vind je hier.
The Department of Dutch and South African Studies
Wydział Anglistyki - UAM w Poznaniu
UAM Poznań
Wesja dla komputerów
The Department > Dutch Studies

Workshop: Diverse South Africa i lekcja języka niderlandzkiego

17.01.2017

/dutchafrikaans/dutch/pics/cache/workshop_161208.jpegDrugi z serii workshopów w roku akademickim 2016-2017 – czwartek 08.12.2016 – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Gnieźnie ze swoimi nauczycielkami (m.in. Joanna Puk).

Prezentacje:

  • Karen – A glimpse on a diverse South Africa
  • Bas van der Ham (oraz Martyna Borowska i Jakub Stodolny – studenci 1MA) – krótka lekcja języka niderlandzkiego

Tweede van een reeks workshops in het academisch jaar 2016-2017 –vrijdag 02.12.2016 – leerlingen van Liceum Ogólnokształcące nr 1 (een middelbare school) te Gniezno met hun leraressen (o.a. Joanna Puk).

Presentaties:

  • Karen – A glimpse on a diverse South Africa
  • Bas van der Ham (en Martyna Borowska, Jakub Stodolny – 1MA) – korte les Nederlands

Home (The Department)
Wersja dla komputerów
Dutch Studies
Wiadomości
Program studiów
Pracownicy
Dydaktyka
Zdjęcia
Linki
Kontakt
South African Studies
Wiadomości
O nas
Program studiów
Pracownicy
Studenci
Zdjęcia
Kontakt
Werkwinkel
Home
About us
Publications
Contributions
Reviewers
Werkwinkel library
Order
Webmaster: Bas van der Ham