Targi Edukacyjne – 15, 16 i 17.03.2013

Onderwijsbeurs – 15, 16 en 17.03.2013


Prezentacja: Matyna Pędzisz (2BA) i Tomasz Berliński (3BA)


Pozostali studenci biorący udział:


1BA - Patrycja Salamon, Katarzyna Kopeć, Maja Chudoba, Michał Szymul, Daria Stoll, Marta Wiśniewska, Michał Nikołajczyk, Aleksandra Gładysz, Magdalena Kosińska, Tomasz Jankowski, Daria Bobrowska, Patrycja Haratym, Aneta Kipa, Martyna Langier, Beata Sokólska i Maja Strumnik


2BA - Jagoda Marchwińska, Mateusz Mrozek, Joanna Baron, Paweł Paszek


Onderwijsbeurs – 15, 16 en 17.03.2013


Presentatie: Matyna Pędzisz (2BA) en Tomasz Berliński (3BA)


Andere studenten die hebben deelgenomen:


1BA - Patrycja Salamon, Katarzyna Kopeć, Maja Chudoba, Michał Szymul, Daria Stoll, Marta Wiśniewska, Michał Nikołajczyk, Aleksandra Gładysz, Magdalena Kosińska, Tomasz Jankowski, Daria Bobrowska, Patrycja Haratym, Aneta Kipa, Martyna Langier, Beata Sokólska en Maja Strumnik


2BA - Jagoda Marchwińska, Mateusz Mrozek, Joanna Baron en Paweł Paszek

 

Foto van de workshop Foto van de workshop

Foto van de workshop Foto van de workshop

Foto van de workshop

 

Webmaster: Bas van der Ham