Workshop 13.12.2012

Drugi z serii workshopów w roku akademickim 2012-213 – czwartek 13.12.2012 – uczniowie z Liceum im. M.J.Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu ze swoją nauczycielką Karoliną Szantyką-Pawlak.

Prezentacje:
Jo Sterckx - Youth cultures in the Low Countries
Karen Kuhn, Michał Wenderski oraz studenci 2. roku filologii niderlandzkiej i filologii południowoafrykańskiej - krótka lekcja języka niderlandzkiego i języka afrikaans

Tweede van een reeks workshops in het academisch jaar 2012-2013 – donderdag 13.12.2012 – leerlingen van Liceum im. M.J.Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego (een Katholieke school) te Poznań met hun lerares Karolina Szantyka-Pawlak.

Presentaties:
Jo Sterckx - Youth cultures in the Low Countries
Karen Kuhn, Michał Wenderski en tweedejaars studenten Nederlands en Afrikaans – een korte les Nederlands en Afrikaans 

Webmaster: Bas van der Ham