Workshop 11.04.2013

Siódmy z serii workshopów w roku akademickim 2012-2013 - czwartek 11.04.2013 - uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu wraz z nauczycielami (Anna Kłak, Hubert Krystkowiak i nieobecna koordynatorka Joanna Iwicka).

Prezentacje:

  • Tildie Smit - South African rap
  • Katarzyna Wiercińska, Robert de Louw oraz studenci 1BA (Aleksandra Gładysz, Magdalena Kosińska, Tomasz Drgas, Michał Szymul, Tomasz Jankowski) - krótka lekcja języka niderlandzkiego

Zevende van een reeks workshops in het academisch jaar 2012-2013 - donderdag 11.04.2013 - leerlingen van Zespół Szkół Mechanicznych (MBO) te Poznań met hun leraren (Anna Kłak, Hubert Krystkowiak en de afwezige coordinator Joanna Iwicka).

Presentaties:

  • Tildie Smit - South African rap
  • Katarzyna Wiercińska, Robert de Louw en studenten1BA (Aleksandra Gładysz, Magdalena Kosińska, Tomasz Drgas, Michał Szymul, Tomasz Jankowski) - een korte les Nederlands

 

Foto van de workshop Foto van de workshop

Foto van de workshop Foto van de workshop

Foto van de workshop Foto van de workshop

Foto van de workshop Foto van de workshop

Foto van de workshop Foto van de workshop

 

Webmaster: Bas van der Ham