Workshop 03.11.2011

Pierwszy workshop w 2011-2012 – czwartek 03.11.2011 – uczniowie pierwszej, drugiej i czwartej klasy Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu wraz z dwiema nauczycielkami (Joanną Iwicką i Małgorzatą Chrostowską-Oracz).

Prezentacje: Fanie Olivier, Robert de Louw i studenci filologii niderlandzkiej (1BA - 10 osób).


Eerste workshop in 2011-2012 – donderdag 03.11.2011 - leerlingen uit de eerste, tweede en vierde klas van Zespół Szkół Mechanicznych (MBO)  te Poznań samen met twee leraressen (Joanna Iwicka en Małgorzata Chrostowska-Oracz).

Presentaties: Fanie Olivier, Robert de Louw en studenten Nederlands (1BA - 10 personen).


 

Webmaster: Bas van der Ham