Workshop 21.02.2013

Czwarty z serii workshopów w roku akademickim 2012-213 – czwartek 21.02.2013 – uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Gnieźnie z dwiema nauczycielkami (m.in. Joanną Puk).
Prezentacje:

  • Mathilde Smit – South African Rap
  • Natalia Borowska, Robert de Louw oraz studenci filologii niderlandzkiej (Martyna Pędzisz, Mateusz Mrozek i Tomasz Berliński) – krótka lekcja języka niderlandzkiego

 

Vierde van een reeks workshops in het academisch jaar 2012-2013 – donderdag 21.02.2013 – leerlingen van Liceum Ogólnokształcące nr 1 (een middelbare school) te Gniezno met twee leraressen, waaronder Joanna Puk.
Presentaties:

  • Mathilde Smit – South African Rap
  • Natalia Borowska, Robert de Louw en studenten Nederlands (Martyna Pędzisz, Mateusz Mrozek en Tomasz Berliński) – een korte les Nederlands

 

Foto van de workshop Foto van de workshop

Foto van de workshop Foto van de workshop

Foto van de workshop Foto van de workshop

Foto van de workshop

 

Webmaster: Bas van der Ham