Workshop 10.01.2013

Trzeci z serii workshopów w roku akademickim 2012-213 – czwartek 10.01.2013 – uczniowie z Liceum Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu ze swoją nauczycielką Marią Dzienisiewicz.

Prezentacje: Urszula Topolska i Bas van der Ham - Wielokulturowość i wielojęzyczność Holandii i Belgii, w tym krótka lekcja języka niderlandzkiego.

Derde van een reeks workshops in het academisch jaar 2012-2013 – donderdag 10.01.2013 – leerlingen van Liceum Mistrzostwa Sportowego (een school met een speciaal begeleidingstraject voor leerlingen die sport op hoog niveau beoefenen) te Poznań met hun lerares Maria Dzienisiewicz.

Presentaties: Urszula Topolska en Bas van der Ham – Multicultureel Nederland en België, inclusief een korte les Nederlands.


 

Webmaster: Bas van der Ham