Internetowy korpus współczesnego, mówionego języka polskiego i gwary na obszarze Wielkopolski zostanie zbudowany zgodnie z metodologią, zastosowaną w  korpusach współczesnego języka angielskiego (La Phonologie de l’Anglais Contemporain, Durand i Pukli 2004) i francuskiego (Phonologie du Français Contemporain, Durand, Laks i Lyche 2002). Metodologia ta oparta jest na klasycznych opracowaniach Labova (1972) i Milroya (1980). Wg Milroya (1980), jedna wytypowana osoba zaangażuje w nagrania członków swojej rodziny oraz znajomych tak, aby nagrania zostały przeprowadzone w trakcie rozmowy pomiędzy znanymi sobie osobami (maksymalnie dwiema) w obecności wykonawcy projektu, zapewniając swobodny charakter rozmowy. Nagrania zostaną przeprowadzone w możliwie nieformalnym miejscu (np. kawiarnia, dom czy miejsce pracy w przypadku osób posługujących się gwarą) przez wykonawców projektu.

Nagrania zostaną przeprowadzone po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników.