Zadania dla wszystkich uczestników obejmują odczytanie listy słów, odczytanie tekstu, przeprowadzenie rozmowy formalnej oraz nieformalnej (Labov 1972). Rozmowa formalna polegać będzie na zadaniu pytań o wiek, wykształcenie, zajęcie/zawód (co pozwoli na zebranie metadanych), natomiast nieformalna na uzyskaniu odpowiedzi na pytania otwarte, kierowanych do dwóch osób po kolei przez wykonawcę projektu. Pytania, jednakowe dla wszystkich nagrywanych, będą dotyczyły sytuacji rodzinnej, wspomnień ze szkoły oraz form spędzania wolnego czasu takich jak Internet, telewizja oraz kino. Przy zachowaniu spójności tematycznej, słowa typu mama, siostra, nauczyciel, szkoła, Internet, ściągać siłą rzeczy pojawią się u wszystkich osób i wystąpią kilka razy. Prowadzący rozmowę ma za zadanie podtrzymywać ją w wybranych tematach przez co najmniej 15 minut. Następnie, osoby nagrywane zostaną poproszone o odczytanie listy słów oraz krótki tekst, dotyczący Internetu, telewizji oraz kina. Przed zebraniem korpusu, planujemy przeprowadzenie badania pilotażowego (6 osób) aby ustalić najczęściej powtarzające się słowa w obrębie proponowanych tematów i na ich podstawie, skompilować listę słów oraz tekst do czytania.