Korpus reprezentuje użytkowników języka z obszaru Poznania oraz Wielkopolski, zróżnicowanych pod względem wykształcenia, płci, wieku, standardu oraz gwary. Korpus zawiera nagrania 94 osób, czyli około 16 godzin nagrań (około 100,000 słów), co stanowi stosunkowo dużą bazą danych.