Długość nagranych rozmów waha się od 15 do 80 kilku minut, czas trwania listy słów to przeciętnie 20 minut.

Prezentujemy króciutkie (do dwudziestu kilku sekund) fragmenty rozmów oraz listy słów:

Próbka 1 Rozmowa M3_4

Próbka 2 Rozmowa M7_8

Próbka 3 Rozmowa M3_4

Próbka 4 Rozmowa M7_8

Próbka 5 Rozmowa M22_23

Próbka 6 Rozmowa M22_23

Próbka 7 Lista słów M34_35

Próbka 8 Lista słów M34_35

Nagraniom rozmów towarzyszy plik tekstowy, zawierający zapis rozmowy (anotację). W programach do analizy mowy, takich jak praat można za pomocą rozmowy oraz anotacji wykonywać wiele rodzaju analiz mowy. Na tym przykładzie widać, że zapis rozmowy zajmuje górną część ekranu, na dole mamy anotację, dopasowaną czasowo oraz akustycznie do rozmowy.