Projekt badawczy finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Okres realizacji: 03.04. 2013–02.08.2017

Nr projektu: 11H 12 0181 81

Krótki opis projektu: celem projektu jest zarejestrowanie współczesnej mowy z obszaru Wielkopolski w odmianie standardowej i gwarowej oraz udostępnienie nagrań i transkryptów  w formie internetowego korpusu dla celów badawczych i kulturowych.