Sygnały o potrzebie stworzenia korpusu stricte mówionego docierały do nas od lat, szczególnie w kontekście badań prowadzonych na tekstach czytanych i braku możliwości zweryfikowania wyników w mowie potocznej. To sprawia, że językoznawcy zdani są obecnie na intuicyjne nieformalne obserwacje, pozbawione możliwości analizy statystycznej.