Do tej pory, wykonawcy zbadali redukcję samogłosek w mowie z obszaru Wielkopolski. Artykuł został złożony do pokonferencyjnego wydawnictwa we Francji po cyklicznej konferencji PAC 2015.

Napisaliśmy też artykuł, dotyczący cech dialektalnych z obszaru Wielkopolski w porównaniu z wynikami badaniem Witaszek-Samborskiej 1986, obecnie jest w trakcie recenzji.

Zapraszamy wszystkich językoznawców (i nie tylko) do korzystania z korpusu i prowadzenia na nim badań.