Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla studentów i pracowników Wydziału Anglistyki UAM.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na 7 lat, czyli do roku 2020. Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń) studentów, kadry edukacyjnej i administracyjnej oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronach:
ERASMUS+ na UAM
Komisja Europejska
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie
Erasmus w Polsce

Ogłoszenia i komunikaty

 • 2014-01-10 11:05

  UWAGA!

  Informuję, iż dyżur biura Eramusa w dniach 17 i 21 stycznia 2014 r. jest odwołany.

  Magdalena Ratajczak

   

 • 2013-12-30 14:06

  Informujemy, iż dyżur w dniu 31.12.13 r. został odwołany.

  Magdalena Ratajczak

 • 2013-12-05 12:14

  Decyzja Prorektora została umieszczona na stronie dla pracowników.

  Magdalena Ratajczak

 • 2013-10-03 07:29

  Przedstawiam poniżej 'Uczelniane zasady finansowe na studia i praktyki 2013/2014' zatwierdzone przez p. Prorektora Jacka Witkosia.

  I część
  II część

   Magdalena Ratajczak

 • 2013-07-30 12:07

  Uwaga!

  Dyżury biura Erasmusa w dniach 2 i 9 sierpnia br. zostają odwołane. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

  MRatajczak

 • 2013-07-03 08:16

  Informujemy, iż wydziałowe biuro Erasmusa będzie nieczynne w dniu 19.07.13 r. Za utrudnienia przepraszamy. M. Ratajczak

 • 2013-06-12 11:14

  Informacja nt. kursów językowych dla stypendystów Erasmusa 2013-2014 została przesłana do studentów na ich adres u-mail. MRatajczak

 • 2013-06-10 12:15

  Osoby zainteresowane wyjazdem na praktyki Erasmusa w terminie od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2014 r. proszę o kontakt z koordynatorem wydziałowym, pokój 101 B (Coll. Novum) lub email: erasmus@wa.amu.edu.pl. MR

 • 2013-06-04 07:25

  Poniżej informacja z Działu Współpracy z Zagranicą (DWZ)

  Szanowni Państwo,

   

  Studenci zakwalifikowani do wyjazdu w ramach programu LLP - Erasmus mogą składać WNIOSKI o dodatkowe dofinansowanie ze względu na udokumentowana niepełnosprawność.

   

  Prosiłabym o poinformowanie st. o takiej możliwości oraz o umieszczeniu krótkiej inf. Na stronach wydziałowych wraz z wnioskiem do pobrania.

  Jednocześnie przypominam, że wniosek musi być wypełniony komputerowo(w razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt)

  Załączniki do wniosku:

   

  -aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

  - potwierdzenie przyjęcia na stypendium z instytucji przyjmującej.

   

  Daty składania wniosków :

  do 15 czerwca 2013 r., do 1 sierpnia 2013 r., do 1 grudnia 2013 r., do 1 kwietnia 2014 r.

  Wskazane terminy to data wpłynięcia wniosku do NA.

   

  Z poważaniem,

   

  Natalia Popiel

   

   

   

  -------------------------------------------

  Natalia Popiel

  International Relations Office

  LLP/Erasmus

  Adam Mickiewicz University of Poznan

  ul. Wieniawskiego 1

  61-712 Poznan

  Poland

  tel. +48 61 829 44 30

  fax. +48 61 829 44 06

  e-mail: erasmus@amu.edu.pl

 • 2013-05-29 08:16

  Lista wolnych miejsc na wyjazd w ramach LLP/Erasmus w roku akademickim 2013-2014 znajduje się w zakładce Studia / Rekrutacja.

  Magdalena Ratajczak