Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla studentów i pracowników Wydziału Anglistyki UAM.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na 7 lat, czyli do roku 2020. Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń) studentów, kadry edukacyjnej i administracyjnej oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronach:
ERASMUS+ na UAM
Komisja Europejska
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie
Erasmus w Polsce

Ogłoszenia i komunikaty

 • 2011-09-21 12:33

  Z UWAGI NA ZAKOŃCZENIE PRAC REMONTOWYCH W BUDYNKU B ORAZ KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO PRZENIESIENIA BIURA KOORDYNATORA WYDZIAŁOWEGO LLP ERASMUS DO POK. 101  , BIURO W DNIACH 26 - 28.09.2011 BĘDZIE CZYNNE JEDYNIE WE WTOREK W GODZINACH DYŻURU OD 11-14.00.

  PONIEDZIAŁEK i ŚRODA - BIURO BĘDZIE NIECZYNNE !

 • 2011-08-31 10:45

  Studenci wyjeżdżający na studia zagraniczne w cyklu akademickim 2010 / 2011 proszeni są o PILNE ROZLICZENIE się z dokumentów wyjazdowych ! Ostateczny termin mija 16 września br.

   

  Biuro Koordynatora Wydziałowego

  LLP ERASMUS

 • 2011-07-29 11:57

  W terminie od 1 do 15 sierpnia br. biuro Koordynatora Wydziałowego, pok9A będzie NIECZYNNE w czwartki ,

  z powodu urlopu.

 • 2011-07-13 11:24

  Podpisywanie umów na wyjazd zagraniczny LLP ERASMUS-Studia  w tygodniu od 18.07 - 22.07.br  NIE będzie możliwe

  z powodu urlopu.

  A także NIE jest to możliwe we wszystkie CZWARTKI.

   

  Biuro Koordynatora Wydziałowego

  ERASMUS - WYdz.Neofilologii UAM

   

 • 2011-07-06 12:54

  Pani Dr Barbara Kornacka PROSI, aby w sprawach ERASMUSA studenci pisali na adres mailowy :

  bar.kornacka@gmail.com

 • 2011-07-06 08:35

  UWAGA - nowym Koordynatorem Instytutowym Filologii Romańskiej została Pani Dr Barbara Kornacka

  kornacka@amu.edu.pl        (pok.115 A) 

 • 2011-06-29 11:05

  Godziny dyżurów w okresie wakacyjnym dla studentów pozostają bez zmian:

  wtorek 11-14h

  piątek 11-13h

  pokój 9A , parter

   

   

 • 2011-06-29 11:01

  UWAGA studencie III roku - do podpisania umowy na ERASMUS-STUDIA 2011/12 wymagane jest zachowanie statusu studenta ! W związku z powyższym przed podpisaniem umowy należy dostarczyć  wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami (oświadczenie o koncie walutowym i list akceptacyjny ) zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta studiów uzupełniających mgr. W wyjątkowych przypadkach, gdy  wyniki rekrutacji na studia uzupełniające będą  w  II połowie  września br. ,  umowy będą podpisywane nawet dzień przed wyjazdem lub będzie wymagane przesunięcie terminu wyjazdu na uczelnię goszcząca po uprzednim uzyskaniu zgody tej uczelni

 • 2011-06-28 07:51

  OD DNIA 20.06.2011r.  BIURO KOORDYNATORA WYDZIAŁOWEGO ERASMUS ZNAJDUJE SIĘ W POK.9A , PARTER

  DYŻURY STUDENCKIE POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 • 2011-06-14 11:12

  UWAGA !!!!!!!!!!!!!

  Ang., Fr., Niem., Wł. i Hiszp.   - zapisy do 17 czerwca (piątek) godzina 12.00

  Grecki, Portugalski, Turecki - zapisy do 22 czerwca (środa) godzina 11.00

   

  Dział Współpracy z Zagranicą , pok. 207

  tel. 829 43 39 

        829 44 30

  erasmus@amu.edu.pl

  Każdy zainteresowany student proszony jest o sprawdzenie szczegółowej informacji na skrzynce U-MAIL