Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla studentów i pracowników Wydziału Anglistyki UAM.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na 7 lat, czyli do roku 2020. Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń) studentów, kadry edukacyjnej i administracyjnej oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronach:
ERASMUS+ na UAM
Komisja Europejska
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie
Erasmus w Polsce

Ogłoszenia i komunikaty

 • 2007-03-07 12:01

  W związku z tym, iż nadal oczekujemy na niektóre uaktualnione umowy od naszych parterskich uniwersytetów w Europie zmuszeni jesteśmy przesunąć, a właściwie wydłużyć,  termin rekrutacji o parę dni. Dokumenty będzie można składać do dnia 18 marca br., a wyniki kwalifikacji poznamy po 28 marca br.

 • 2007-02-19 09:34

  Erasmus Day - Dzień Erasmusa na UAM

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych programem LLP/Erasmus na tzw. Erasmus Day, ktory w tym roku odbędzie sie w Collegium Minus, 23 lutego 2007 r. w godzinach 15:30-20.00. 

  Magdalena Ratajczak

 • 2007-01-23 09:02

  PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM NA KOLEJNY SEMESTR

  W celu przedłużenia stypendium Socratesa na kolejny semestr należy:

  • uzyskać pisemną zgodę uczelni goszczącej,
  • zgodę kierownictwa Państwa kierunku oraz promotora pracy magisterskiej/doktorskiej
  • zgodę koordynatora wydziałowego,
  • złożyć (osobiście) podanie o urlop dziekański czynny.

  Kolejność załatwiania formalności:

  mając pisemną zgodę uczelni za granicą należy pobrać i wypełnić wniosek o urlop dziekański (sekretariat danego kierunku); na tym samym wniosku podpisuje się najpierw kierownik jednostki i promotor, później koordynator wydziałowy; na koniec składacie Państwo wniosek w dziekanacie. (Jeżeli uczelnia zagraniczna wymaga w pierwszej kolejności pozwolenia UAM proszę podać koordynatorowi wydziałowemu imię i nazwisko oraz email osoby, do której należy przesłać naszą zgodę.)

  Proszę pamiętać, że zostajecie Państwo za granicą na własny koszt. Nie ma dofinansowania.

  Termin załatwienia w/w formalności powinien być odpowiedni dla poszczególnych uczelni (kiedy kończy i rozpoczyna się kolejny semestr) oraz dla Państwa kierunków tu w Polsce.

  Magdalena Ratajczak

 • 2007-01-22 12:10

  UWAGA! STYPENDYŚCI ERASMUSA W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

  Przypominam, iż obowiązkiem każdego stypendysty Erasmusa jest wypełnienie ankiety (online) po odbyciu studiów zagranicznych. Ankieta jest już dostępna na stronie:

  http://www.socrates.org.pl/socrates2/index1.php?dzial=4&node=13&doc=1000212

  Wymagane hasło brzmi erazm (jest ono wspólne dla wszystkich uczelni, studentów itp.). Ankieta jest sumowana elektronicznie w Warszawie i tam opracowywana zbiorczo. UAM ma wgląd w liczbę nadesłanych ankiet i może monitować osoby o dopełnienie tego obowiązku.

  Magdalena Ratajczak