Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla studentów i pracowników Wydziału Anglistyki UAM.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na 7 lat, czyli do roku 2020. Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń) studentów, kadry edukacyjnej i administracyjnej oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronach:
ERASMUS+ na UAM
Komisja Europejska
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie
Erasmus w Polsce

Ogłoszenia i komunikaty

 • 2013-04-22 07:03
  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuje, że Komisja Europejska ogłosiła listę Uniwersytetów organizujących kursy językowe Erasmus Intensive Language Courses (EILC) http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm

  Przypominam, że zainteresowani studenci - stypendyści Erasmusa, zgłaszają swoje kandydatury za pośrednictwem Działu Współpracy z Zagranicą UAM. Student wypełnia elektronicznie standardowy formularz zgłoszeniowy i przesyła go pocztą elektroniczną na adres erasmus@amu.edu.pl. Termin składania wniosków to 20.05.2013.  Uczelnia wypełnia część końcową formularza, w której zatwierdza zgłoszenie studenta oraz podaje dane osoby kontaktowej ds. Erasmusa.

  Uwaga! Zgłoszenia powinny zostać wysłane tylko w formie elektronicznej na adres erasmus@amu.edu.pl.

  W kursach EILC nie mogą brać udziału studenci, których główną dziedziną studiów jest język kraju przyjmującego (studenci filologii, językoznawstwa, translatoryki itp.).

  Za udział w kursie nie są pobierane opłaty. Uczestnicy płacą natomiast za zakwaterowanie i wyżywienie oraz za dodatkowe koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem na wyjazdach turystycznych w ramach programu kulturalnego.

  Dofinansowanie zostanie wypłacone, pod warunkiem dostarczenia do biura DWZ UAM kopii certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu. Udział w kursie EILC nie jest równoznaczny z przedłużeniem pobytu na stypendium o 1 miesiąc.

  Dofinansowanie pobytu na kursie EILC otrzymują tylko studenci, którzy aplikują na kurs za pośrednictwem biura DWZ UAM.

  Z poważaniem,

  Anna Abram, M.A.
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Dział Współpracy z Zagranicą
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań
  tel: 61 829 4339
  fax: 61 829 4406
  e-mail: erasmus@amu.edu.pl

   Adam Mickiewicz University in Poznan
  International Relations Office

  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań, Poland
  tel: +48 61 829 4339
  fax: +48 61 829 4406
  e-mail:
  erasmus@amu.edu.pl

 • 2013-04-15 10:21

  UWAGA! Termin składania dokumentów zostaje przedłużony do 26.04.2013 r. do godz. 12.00.

  Zapraszamy!

  MRatajczak

 • 2013-04-15 08:53

  Zapraszamy na zebranie organizacyjne dla osób zakwalifkowanych na wyjazd na studia w ramach LLP/ERASMUS w roku 2013/2014, które odbędzie się w piątek 19.04.13 r. o godz. 12.00 w sali C1 (Collegium Novum).

  MRatajczak

 • 2013-03-14 11:38

  Lista wolnych miejsc na rok akademicki 2013-2014 w programie LLP/Erasmus znajduje się w zakładce Studia/Rekrutacja 

   

  Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 15 marca 2013 r. Zapraszam!

  MR

 • 2013-01-18 12:06

  Zapraszamy na Drzwi otwarte Erasmusa na Wydziale Anglistyki i Wydziale Neoflologii!

  piątek 25.01.2013 r., Collegium Novum

  - stoisko informacyjne w holu głównym, godziny  9:30-12:45 

  - spotkanie informacyjne, sala C1 , godz. 12.00

   Do zobaczenia!

  Magdalena Ratajczak

 • 2013-01-18 12:03

  W zwiazku z Dniem Erasmusa dyżur w dniu 25.01.13 r. jest odwołany.

  Magdalena Ratajczak

   

 • 2012-12-14 12:32

  Uprzejmie informujemy, iż dyżur z dnia 18.12.12 r. zostal przeniesiony na środę 19.12.12 r. w tych samych godzinach: 10-13.

  Przepraszamy za wszelkie utrudnienia z tym zwiazane.

  MRatajczak

   

 • 2012-10-08 08:30

  All incoming Erasmus Students are invited to a meeting which will be held on Tuesday, October 9, at 13.15 a.m. in room 101A.

  The meeting will be a chance to ask questions and clarify any doubts you may have concerning your stay at Wydział Anglistyki (Faculty of English) at Adam Mickiewicz University.

  mgr Agata Wiśniewska

 • 2012-10-03 12:18

  Informujemy, iż dyżur w dniu 9.10.12 r. rozpocznie się wyjątkowo o godz. 11:30.

  Magdalena Ratajczak

 • 2012-09-05 07:48

    Informujemy, iż od września br. dyżury biura Erasmus na Wydziale Anglistyki i Neofilologii będą się odbywać we wtorki w godzinach 10-13 i piątki 10-12.

  MRatajczak