Studia - dokumenty


Zasady finansowania wyjazdów POWER
w roku 2018-2019 - Dział Współpracy z Zagranicą (DWZ)

 


Uczelniane zasady dofinansowania wyjazdów
na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+

 


 

Regulamin (WA) - zasady rekrutacji
na rok akademicki 2018/2019 - wyjazdy na studia

 


 

Zasady finansowania wyjazdów POWER
w roku 2017-2018 - Dział Współpracy z Zagranicą (DWZ)



Regulamin dot. zaliczania zajęć (WA) - Erasmus+ 2017/2018

 


 

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy w ramach programu Erasmus+
w roku 2017-2018 - Dział Współpracy z Zagranicą (DWZ)


 

 

Regulamin (WA) - zasady rekrutacji
na rok akademicki 2017/2018 - wyjazdy na studia 

 


 

Regulamin dot. zaliczania zajęć (WA) - Erasmus+ 2016/2017

 


 

Uczelniane zasady dofinansowania wyjazdów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ (Projekt POWER) w roku akademickim 2016/2017

 


 

 

Uczelniane zasady dofinansowania wyjazdów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

 


 

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy w ramach programu Erasmus+
w roku 2016-2017 - Dział Współpracy z Zagranicą (DWZ)

 


 

 Regulamin (WA) - zasady rekrutacji
na rok akademicki 2016/2017 - wyjazdy na studia 

 


 

 

Uzupełniające zasady finansowe i umowne
dla projektu Zagraniczna mobliność studentów niepełnosprawnych
oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej POWER
w roku akademickim 2015-2016

  str. 1, str. 2


 

 

Uczelniane zasady rekrutacji studentów

na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

2015/2016

 str. 1, str. 2, str. 3


 

 

Uczelniane zasady dofinansowania wyjazdów

 

na studia i praktyki - Erasmus+ 2015/2016

str. 1, str. 2


 


Regulamin (WA)- zasady rekrutacji
na rok akademicki
2015/16  - STUDIA

 

 

 


 

Uczelniane zasady dofinansowania wyjazdów

 

na studia i praktyki - Erasmus+ 2014/2015

 


 

str. 1; str. 2


 

 

Regulamin - zasady rekrutacji  na rok akademicki

2014/15  - STUDIA