Praktyki - rekrutacja

 

Rekrutacja na rok akademicki 2020/21
PRAKTYKA

 

 

·  W dniach od 1.02.2021 r. do 30.04.2021 r. należy złożyć/przesłać do koordynatora wydziałowego formularz kwalifikacyjny (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 2) wraz z wypełnionym przez pracodawcę Learning Agreement for Traineeships Agreement (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 13) Czas realizacji praktyk - do końca marca 2022 r.

 Rekrutacja uzupełniająca na rok akademicki 2020/21
PRAKTYKA

Informujemy, że w związku z epidemią koronawirusa termin realizacji praktyk programu Erasmus+ został wydłużony przynajmniej do końca kwietnia 2021 r. Nasz wydział nadal dysponuje środkami, o które można aplikować do 17 lipca 2020 r. wysyłając zgłoszenie na adres: mratajczak@wa.amu.edu.pl. Więcej informacji o praktykach Erasmus+ na stronach: http://wa.amu.edu.pl/erasmus+/praktyki_informacje oraz http://erasmus.amu.edu.pl/wyjazdy-na-studia-i-praktyke/wyjazdy-na-praktyke/oferty-praktyk

Gorąco polecam!

Magdalena Ratajczak
Koordynator wydziałowy programu Erasmus+

 

- formularz kwalifikacyjny (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 2)

- wypełnionym przez pracodawcę Learning Agreement for Traineeships Agreement (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 13)


 


Rekrutacja na rok akademicki 2020/21
PRAKTYKA

 

·  W dniach od 12.02.2020 r. do 30.04.2020 r. należy złożyć u koordynatora wydziałowego formularz kwalifikacyjny (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 2) wraz z wypełnionym przez pracodawcę Learning Agreement for Traineeships Agreement (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 13)


Rekrutacja na rok akademicki 2019/20
PRAKTYKA

 

·  W dniach od 1.02.2019 r. do 24.04.2019 r. należy złożyć u koordynatora wydziałowego formularz kwalifikacyjny (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 2) wraz z wypełnionym przez pracodawcę Learning Agreement for Traineeships Agreement (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 13)


ERASMUS+ (stawki stypendium)
 

Rekrutacja na rok akademicki 2018/19
PRAKTYKA

 

·  W dniach od 1.02.2018 r. do 20.04.2018 r. należy złożyć u koordynatora wydziałowego formularz kwalifikacyjny (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 2) wraz z wypełnionym przez pracodawcę Learning Agreement for Traineeships Agreement (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 13)

 


ERASMUS+ (stawki stypendium)


 

Rekrutacja na rok akademicki 2017/18
PRAKTYKA

 

·  W dniach od 1.02.2017 r. do 20.04.2017 r. należy złożyć u koordynatora wydziałowego formularz kwalifikacyjny (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 2) wraz z wypełnionym przez pracodawcę Learning Agreement for Traineeships Agreement (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 13)

 


 

 


 

 

Oferta praktyk w Liverpoolu

Liverpool_Internship offer ERASMUS _23.05.14

 

 


                                                                                                 ERASMUS+

Rekrutacja na rok akademicki 2014/15
PRAKTYKA

 

·  W dniach od 4.02.2014 r. do 15.04.2014 r. należy złożyć u koordynatora wydziałowego formularz kwalifikacyjny (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 2) wraz z wypełnionym przez pracodawcę Training Agreement (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 13)

 


WOLNE MEJSCA NA PRAKTYKI

 

Osoby zainteresowane wyjazdem na praktyki Erasmusa w terminie od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2014 r. proszone są o kontakt z koordynatorem wydziałowym, pokój 101 B (Coll. Novum) lub email: erasmus@wa.amu.edu.pl. MR

 


 

 

 

UWAGA!!!! Termin składania dokumentów na praktyki Erasmusa w roku 2013/2013 zostaje przedłużony do 26.04.2013 r., do godz. 12.00.

 

 

 


Rekrutacja na rok akademicki 2013/14
PRAKTYKA


 

·  W dniach od 1.02.2013 r. do 15.04.2013 r. należy złożyć u koordynatora wydziałowego formularz kwalifikacyjny (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 1) wraz z wypełnionym przez pracodawcę Training Agreement (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 12)

 

 

 


 

 

 

Miesięczne stawki stypendialne LLP Erasmus na rok 2012/13

1. Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, WB - 500  EU

2. Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania,Holandia, Luxemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy - 450 EU

3. Turcja - 400 EU

4. Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry - 380 EU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wydział Neofilologii UAM otrzymał  17 grantów na rok akademicki 2012/ 13

oraz 4 granty ubiegłoroczne.

W związku z powyższym rozdzielono je według tego co następuje :

tegoroczne :

IFA -  3

IFRos - 1

IJ - 4

IFG - 2

IFRom - 2

ILS - 2

KS - 1

KSA - 2

ubiegłoroczne :

IFRom - 2

KS - 1

KSA - 1

/ raport z 31.05.2012 /

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

!!! UWAGA  !!!

Termin składania dokumentów na Praktyki do Koordynatorów Instytutowych został ostatecznie przesunięty 

do 20 kwietnia br.  (piątek)

 

(studenci ILS, którzy dostarczą dokumenty, po pierwotnym terminie czyli od 3.04-20.04.br

będą brani pod uwagę w drugiej kolejności )

 

 -----------------------------

Rekrutacja na wyjazdy w ramach LLP Erasmus - Praktyki 2012_13

 

W dniach od 25 stycznia do 2 kwietnia 2012 r. należy złożyć u koordynatora instytutowego formularz kwalifikacyjny (http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/node/6 > wraz z wypełnionym przez Instytucję Przyjmującą Training Agreement  (oryginał!)

i zaświadczeniem o średniej z dotychczasowego przebiegu studiów.

***

llość i wysokość grantów na wyjazdy na PRAKTYKI w cyklu dydaktycznym 2012/13 znana będzie w maju br.

Informacja j.w leży w gestii Działu Współpracy z Zagranicą

 

 

Gdzie można szukać praktyk :

PORTALE PRAKTYK :

1. w UK , http://www.placement-uk.com 

2. LEO-Net ,  http://leonet.joeplus.org

3.Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, http://www.erasmus.org.pl

 

 


/ Raport 2011_12 / 

Wydział Neofilologii UAM otrzymał na rok 2011/12   13 grantów na LLP Erasmus-Praktyki

oraz dodatkowo 7 grantów z ubiegłorocznych środków.

Ponadto 1 grant przekazał nam Wydz.Matematyki i Informatyki oraz

1 grant  "pożyczył" Wydział Fil.Polskiej i Klasycznej.

 

W związku z powyższym na 3 miesięczne praktyki zakwalifikowani zostali studenci :

*tegoroczne granty 2011_12

1.    3 osoby IJ

2.     3 osoby z IFG

3.     4 osoby IFRom

4.     2 osoby ILS 

5.  1 osoba KSA

6.   1 osoba KS

7.   1 osoba IFA

*ubiegłoroczne granty :

1.    3 osoby IJ

2.     3 osoby KSA

3.    1 osoba ILS

 

/ raport 17.06.2011r. /

 

Zgodnie z informacja DWZ, ilość i wysokość grantów na wyjazdy na PRAKTYKI w cyklu dydaktycznym 2011/12 znana będzie na przełomie maja i czerwca br.


 

 

Rekrutacja na rok akademicki 2011/12 PRAKTYKA

 

 

  • W dniach od 31 stycznia do 1 kwietnia 2011 r. należy złożyć u koordynatora instytutowego formularz kwalifikacyjny (http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/node/6 > wraz z podpisanym listem intencyjnym i zaświadczeniem o średniej z dotychczasowego przebiegu studiów.

 

Termin rekrutacji na ERASMUS- PRAKTYKI został ostatecznie przedłużony 

do 15 KWIETNIA br. (piątek)

Po tym terminie nie będzie już możliwe składanie wniosków !

Gdzie szukać praktyk :

PORTALE PRAKTYK :

1. w UK , http://www.placement-uk.com 

2. LEO-Net ,  http://leonet.joeplus.org

3.Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, http://www.erasmus.org.pl

 

 


 

 

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Rekrutacja:

http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/praktyki_informacje

http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/Rekrutacja