Studia - rekrutacja

 

E R A S M U S+ (stawki stypendium)

 

Instrukcja wypełniania wniosku na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w USOSwebie  

 

Rekrutacja na rok akademicki 2018/19

 

STUDIA

 

·        27.01-24.02.2018 r. - rejestracja na wyjazd w systemie USOSweb

·        25.02-13.03.2018 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

·        14-31.03.2018 r. – (planowana) rekrutacja uzupełniająca

·        1.04-14.04.2018 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

 

Wymagane dokumenty

 

·        Zgłoszenie chęci wyjazdu w systemie USOSweb (instrukcja logowania dostępna na stronie www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 3 lub tutaj)

·        Formularz kwalifikacyjny (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 1) – złożyć u koordynatora wydziałowego

 


E R A S M U S+ (stawki stypendium)

 

Instrukcja wypełniania wniosku na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w USOSwebie  

 

Rekrutacja na rok akademicki 2017/18

 

STUDIA

 

·        27.01-24.02.2017 r. - rejestracja na wyjazd w systemie USOSweb

·        25.02-13.03.2017 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

·        14-31.03.2017 r. – (planowana) rekrutacja uzupełniająca

·        1.04-14.04.2017 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

 

Wymagane dokumenty

 

·        Zgłoszenie chęci wyjazdu w systemie USOSweb (instrukcja logowania dostępna na stronie www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 3 lub tutaj)

·        Formularz kwalifikacyjny (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 1) – złożyć u koordynatora wydziałowego

 

 


 

E R A S M U S+
 

Instrukcja wypełniania wniosku na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w USOSwebie  

 

Rekrutacja na rok akademicki 2016/17

 

STUDIA

 

·        2.02-25.02.2016 r. - rejestracja na wyjazd w systemie USOSweb

·        26.02-11.03.2016 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

·        12-31.03.2016 r. – (planowana) rekrutacja uzupełniająca

·        1.04-14.04.2016 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

 

Wymagane dokumenty

 

·        Zgłoszenie chęci wyjazdu w systemie USOSweb (instrukcja logowania dostępna na stronie www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 3 lub tutaj)

·        Formularz kwalifikacyjny (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 1) – złożyć u koordynatora wydziałowego

 

 

 

 


 

 

E R A S M U S+ (ulotka informacyjna, stawki stypendium)

 

Rekrutacja na rok akademicki 2015/16

 

STUDIA

 

·        1-28.02.2015 r. - rejestracja na wyjazd w systemie USOSweb

·        1-16.03.2015 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

·        17-31.03.2015 r. – (planowana) rekrutacja uzupełniająca

·        1.04-14.04.2015 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

 

Wymagane dokumenty

 

·        Zgłoszenie chęci wyjazdu w systemie USOSweb (instrukcja logowania dostępna na stronie www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 3 lub tutaj)

·        Formularz kwalifikacyjny (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 1) – złożyć u koordynatora wydziałowego

 

 

 

 

 

 


 

 

Instrukcja wypełniania wniosku na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w USOSwebie  

 

 


 

E R A S M U S+ (ulotka informacyjna, stawki stypendium)

 

Rekrutacja na rok akademicki 2014/15

 

STUDIA

 

·        4-28.02.2014 r. - rejestracja na wyjazd w systemie USOSweb

·        1-17.03.2014 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

·        18-31.03.2014 r. – (planowana) rekrutacja uzupełniająca

·        1.04-14.04.2014 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

 

Wymagane dokumenty

 

·        Zgłoszenie chęci wyjazdu w systemie USOSweb (instrukcja logowania dostępna na stronie www.wa.amu.edu.pl/erasmus+
> formularze, nr. 3 lub u koordynatora wydziałowego)

·        Formularz kwalifikacyjny (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 1) – złożyć u koordynatora wydziałowego

 

 

 

 


 

 

LLP/Erasmus Wydział Anglistyki

Lista wolnych miejsc na rok akademicki 2013-2014

 

(stan aktualny na dzień 26.08.2013 r.)

lista

 

 

 
 

 

Rekrutacja na rok akademicki 2013/14

STUDIA

 

·        1- 28.02.2013 r. - rejestracja na wyjazd w systemie USOSweb

·        1-14.03.2013 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

·        15-29.03.2013 r. – (planowana) rekrutacja uzupełniająca

·        30.03-8.04.2013 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

 

Wymagane dokumenty

 

· Zgłoszenie chęci wyjazdu w systemie USOSweb (instrukcja logowania dostępna na stronie www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 3 lub u koordynatora wydziałowego)

·        Zaświadczenie z dziekanatu o średniej ze studiów (złożyć u koordynatora wydziałowego)

 


 

STAWKI STYPENDIUM ERASMUS STUDIA - 2012/2013

1.Norwegia, Islandia: 500EU

2.Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,Szwajcaria, Szwecja, WB, Liechtenstein: 440 EU

3.Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy: 400EU

4.Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry, Turcja : 360EU

5.Wyjątek - Uniwersytet Viadrina Frankfurt/O Niemcy: 370EU

 --------------------------------

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

ERASMUS - STUDIA

 

 • 14.03-25.03.2012 - REJESTRACJA NA WYJAZD W SYSTEMIE USOSWeb.
 •                                    Wymagane dokumenty studenci zanoszą do swoich Koordynatorów Instytutowych
 •                                    do dnia 26.03.2012
 • 27.03-04.04.2012 - ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW I OGŁOSZENIE WYNIKÓW.

 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

ERASMUS - STUDIA

 

 • 25.01-26.02.2012 - REJESTRACJA NA WYJAZD W SYSTEMIE USOSWeb.
 • 27.02-09.03.2012 - ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW I OGŁOSZENIE WYNIKÓW.
 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - PRAWDOPODOBNIE OD 12.03.2012r.

 

DOKUMENTY I WYMAGANIA:
 • ZGŁOSZENIE CHĘCI WYJAZDU W SYSTEMIE USOSWeb (instrukcja logowania).
 • MAKSYMALNA LICZBA WYBIERANYCH UCZELNI: 3 (według preferencji).
 • STUDENCI SKŁADAJĄ U KOORDYNATORA INSTYTUTOWEGO  ZAŚWIADCZENIE Z DZIEKANATU O ŚREDNIEJ OCEN Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEBIEGU STUDIÓW (do 24.02.2012r.).
 • DOKTORANCI SĄ ZOBOWIĄZANI DO DOSTARCZENIA ZGODY PROMOTORA I KIEROWNIKA ZAKŁADU NA WYJAZD W RAMACH ERASMUSA (do Koordynatora Instytutowego).
 • UWAGA!INSTYTUTY / KATEDRY MOGĄ USTALIĆ DODATKOWE WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW (kontakt z Koordynatorem Instytutowym!!!).

 


 

STAWKI STYPENDIUM ERASMUS STUDIA - 2011/2012

1.Norwegia, Islandia: 500EU

2.Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,Szwajcaria, Szwecja, WB, Liechtenstein: 440 EU

3.Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Włochy: 400EU

4.Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry: 340EU

5.Wyjątek - Uniwersytet Viadrina Frankfurt/O Niemcy: 370EU

 


 

REKRUTACJA 2011/12 NA WYJAZDY W PROGRAMIE LLP ERASMUS - STUDIA i PRAKTYKI, NA WYDZIALE NEOFILOLOGII UAM ZOSTAŁA OFICJALNIE ZAKOŃCZONA.

Osoby, które z przyczyn wyjątkowych, aktualnie zainteresowane są miejscami  wolnymi, pozostałymi po rekrutacjach z innych Wydziałów UAM, proszone są o kontakt z DWZ (Działem Współpracy z Zagranicą) -

Coll.Minus, ul.Wieniawskiego 1, tel. 4339 , 4368

erasmus@amu.edu.pl

i załatwianie sprawy indywidualnie .

 

 

 

  WOLNE MIEJSCA NA STYPENDIA ERASMUSA 2011-2012

Osoby zainteresowane wyjazdami prosimy o kontakt z biurem koordynatora wydziałowego:  erasmus@ifa.amu.edu.pl

pok.101 B 

Lista wolnych miejsc została podana 21.03. 2011r. (w gablotach i na stronie głównej)

 


 
Lifelong Learning Programme/Erasmus

Informacje dla osób zakwalifikowanych na stypendium Erasmusa
w roku akademickim 2011/2012

Szanowni Państwo!

Serdecznie gratulujemy uzyskania stypendium Erasmusa. Mamy nadzieję, iż studiowanie za granicą będzie dla Państwa niezapomnianym doświadczeniem akademickim i życiowym.

Poniżej znajdują się niezbędne informacje, komunikaty i uwagi dotyczące dalszego przebiegu przygotowania wyjazdu oraz innych formalności związanych z Erasmusem:

1. Należy zwracić uwagę na komunikaty i ogłoszenia na stronach www oraz na tablicy ogłoszeń koło dziekanatu:
- strona wydziałowa Erasmusa: www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+
- strona www uniwersytetu goszczącego - terminy!!! (aplikacje, akademiki, itp.)
- poczta U-Mail na USOSie
- strona uniwersytecka Erasmusa: www.amu.edu.pl/erasmus
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Agencja Narodowa Programu LLP/Erasmus: http://www.frse.org.pl/ ; http://www.erasmus.org.pl/

2. Kwiecień/maj: po zakwalifikowaniu się do programu Erasmus na UAM należy zgłosić się na uczelnię zagraniczną - sprawdzamy na stronie uczelni goszczącej terminy przesłania aplikacji, wymagane dokumenty, itp. Najczęściej uczelnie posiadają swoje formularze aplikacyjne lub systemy elektronicznej rejestracji. W innych przypadkach, w razie potrzeby, można skorzystać z Application Form na stronie: www.amu.edu.pl/erasmus
(Standardowa aplikacja:
- strona 1,2 Aplikacji - Dane personalne, ogólne dane o uczelni, itp.
- strona 3 Aplikacji - Transcript of Records - jest to wypis z indeksu wszystkich dotychczasowych zaliczeń i egzaminów; przygotowuje student, potwierdza dziekanat.
Aplikację wypełniamy starannie, w jez. ang. lub uczelni docelowej, oryginał wysyłamy za granicę)

3. Kwiecień/maj/czerwiec 2011 r. - E-Learning Agreement (e-LA):
- jest to pogram studiów realizowany za granicą; powinien być identyczny lub jak najbardziej zbliżony do programu na macierzystym kierunku;
- stypendysta Erasmusa musi zdobyć 30 ECTS w semestrze, 60 ECTS w ciągu roku (bardzo ważne jest, aby ustalić z dyr. ds. dydaktycznych czy będziesz musiał/a zaliczać jakieś przedmioty na UAM po powrocie z zagranicy; dowiedz się, które to będą kursy i ile punktów możesz za nie zdobyć; o tę samą liczbę ECTS możesz umniejszyć Twoją sumę punktów do zdobycia na uczelni zagranicznej, ale pamiętaj, że większość punktów ECTS zdobywamy za granicą, a żadne punkty na UAM nie są przyznawane automatycznie; w poszukiwaniu wybranych przedmiotów należy zajrzeć na stronę internetową danej uczelni'
- e-LA wypełniamy w USOSie po ukazaniu się DECYZCJI w tej sprawie; instrukcja wypełniania e-LA znajduje się na stronie wydziałowej Erasmus: http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/node/6 oraz poniżej niniejszego komunikatu.

4. Czerwiec/lipiec 2011 r. - podpisywanie umów indywidualnych z UAM u koordynatora wydziałowego (pokój 101B).
Dokumenty, które dostarczamy przy podpisaniu umowy:
- kopia wysłanej za granicę aplikacji (może być wydruk z systemu rejestracji danej uczelni)
- kopia listu akceptacyjnego z uczelni partnerskiej (lub podobnego dokumentu)
- nr konta bankowego (formularz do pobrania ze strony wydziałowej Erasmusa http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/node/6 - wybieramy tylko jeden formularz: konto polskie złotówkowe/walutowe lub konto zagraniczne)

5. Ubezpieczenie przed wyjazdem na Erasmusa jest OBOWIĄZKOWE; może to być karta EKUZ z NFZ; zaświadczenie w celu wydania takiej karty będzie można odebrać przy podpisaniu umowy z UAM.

6. Kursy językowe dla chętnych - co roku organizowane są kursy językowe, w których mogą wziąć udział stypendyści Erasmusa; kursy odbywają się w czerwcu, są bezpłatne, trwają 2 tygodnie - łącznie 40 godzin zajęć. Zapisy prowadzone będą pod koniec maja / na początku czerwca br. przez Dział Współpracy z Zagranicą (DWZ).

7. Kursy EILC (Erasmus Intensive Language Course) - organizowane dla stypendystów Erasmusa w różnych krajach Europy > komunikat DWZ http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/start

8. Dofinansowanie dla niepełnosprawnych - komunikaty na wydziałowej stronie www; bezpośredni kontakt z DWZ, email: erasmus@amu.edu.pl.

9. Rezygnacje z wyjazdu na Erasmusa przyjmowane są przez koordynatora wydziałowego tylko w formie pisemnej z odpowiednim uzasadnieniem przed podpisaniem umowy (Regulamin na stronie wydziałowej).

10. Przedłużenie stypendium jest możliwe tylko po semestrze zimowym bez zagwarantowanego dofinansowania. Informacje na stronie wydziałowej Erasmusa (Studia > Erasmus krok po kroku ).

11. Po powrocie ze stypendium student zobowiązany jest do przedstawienia (w biurze wydziałowym Erasmusa):
- oryginału ostatecznej wersji e-LA
- transkryptu ocen z uczelni goszczącej (zgodnej z e-LA)
- wypełnionej i zatwierdzonej karty ekwiwalencji (kartę ekwiwalencji zatwierdza na podstawie transkryptu z-ca dyrektora ds. dydaktycznych na danym kierunku oraz prodziekan, p. prof. Beata Mikołajczyk)
- zaświadczenia potwierdzające okres studiów w uczelni zagranicznej „Confirmation of study period"
- student wypełnia również ankietę on-line (karta ekwiw., ankieta > http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/node/6 )

12. ESN - Erasmus Student Network: organizacja studencka, która służy pomocą polskim
i zagranicznym stypendystom Erasmusa > http://uam.esn.pl/

13. Każdy przebywający na stypendium Erasmusa musi mieć status studenta UAM!

Na koniec jeszcze raz życzymy powodzenia i pamiętajmy proszę, żeby godnie reprezentować za granicą nasz Wydział, Uniwersytet oraz Polskę.

 

Z pozdrowieniami,

Natalia Ciesielczyk

Salomea Sobkowiak

 

 

 

 


 

 

E-Learning Agreement (eLA) - Instrukcja dla studentów Wydziału Neofilologii

 


 

Rekrutacja Uzupełniająca na rok akademicki 2011/12

 

STUDIA

II NABÓR (potrwa 2 tygodnie )

 

 

 • 21 marca do 1 kwietnia 2011r. - rejestracja na wyjazd w systemie USOSweb (konta studenckie w systemie USOSweb kontakt: Filip Gołąb, Coll. Novum, p. 115 B, email: fgolab@amu.edu.pl )

 • I połowa kwietnia 2011 r. - rozpatrywanie zgłoszeń
   

 • II połowa kwietnia 2011r.- wyniki (termin może ulec zmianie )

 

Dokumenty i wymagania

 

 • Zgłoszenie chęci wyjazdu w systemie USOSweb - instrukcja logowania

 • Maksymalna liczba wybieranych uczelni:3 (wg preferencji)

 • Studenci (z wyjątkiem studentów I roku BA i doktorantów) składają u koordynatora instytutowego zaświadczenie z dziekanatu o średniej ze studiów - z zaliczonych lat

 • Doktoranci są zobowiązani do dostarczenia (do koordynatorów instytutowych) zgody na wyjazd od promotora i kierownika zakładu

 • Uwaga! Instytuty/katedry mogą ustalić dodatkowe wymagania dla kandydatów na wyjazd Erasmusa (dotyczy również studentów I roku BA) - kontakt z koordynatorem instytutowym

/ koordynatorzy instytutowi w pierwszej kolejności kwalifikują "swoich" studentów a następnie z pozostałych instytutów.

   W związku z tym, student, składając wniosek na wolne miejsce z puli innego instytutu, musi w pierwszej kolejności

dowiedzieć się u  koordynatora, który tym miejscem dysponuje, czy nie ma on kandydatów wśród swoich studentów /

 


Rekrutacja na rok akademicki 2011/12

STUDIA

 

 • 31.01 - 4.03.2011 r. - rejestracja na wyjazd w systemie USOSweb (konta studenckie w systemie USOSweb kontakt: Filip Gołąb, Coll. Novum, p. 121 B, email: fgolab@amu.edu.pl )

   

 • 7.03. - ok.21.03.2011 r. - rozpatrywanie zgłoszeń
   

 • ogłoszenie wyników - koniec marca br. (termin może ulec zmianie)

 

Dokumenty i wymagania

 

 • Zgłoszenie chęci wyjazdu w systemie USOSweb - instrukcja logowania

 • Maksymalna liczba wybieranych uczelni:3 (wg preferencji)

 • Studenci składają u koordynatora instytutowego zaświadczenie z dziekanatu o średniej z dotychczasowego przebiegu studiów (do 4.03.11 br.)

 • Doktoranci są zobowiązani do dostarczenia (do koordynatorów instytutowych) zgody na wyjazd od promotora i kierownika zakładu

 • Uwaga! Instytuty/katedry mogą ustalić dodatkowe wymagania dla kandydatów na wyjazd Erasmusa - kontakt z koordynatorem instytutowym