Kontakty

Koordynator Wydziałowy ds. Programu Erasmus+/Erasmus+ Faculty Coordinator:

mgr Magdalena Ratajczak
ERASMUS+
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

Collegium Novum, pok. 116 A
Tel. +48 61 829 35 36     
e-mail: erasmus@wa.amu.edu.pl  

Dyżur: wtorek 10.00-12.00 ,  czwartek 10.00-12.00

 

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych/Deputy Dean for Full-time Studies:

Prof. UAM dr hab. Radosław Dylewski
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

Collegum Novum, pok. 114
Tel.
email: dziekanat.stacjonarne@wa.mu.edu.pl

 

Koordynator Uczelniany ds. Programu Erasmus+/ Erasmus+ AMU Institutional Coordinator:

Dr Tomasz Brańka

Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą
Ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Collegium Minus, pokój 207
Tel. +48 61 829-44-30
Fax: +48 61 829-44-06
e-mail: tomasz.branka@amu.edu.pl

Dyżur/Duty hours:

środa 14.00-15.00
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Kampus Morasko, ul. Umultowska, pokój 239
czwartek 9.00-10.00
Dział Współpracy z Zagranicą
Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, pokój 207

 
DWZ - Dział Współpracy z Zagranicą / International Office:

mgr Jagoda Jaskuła
mgr Olga Brzezińska
mgr Agnieszka Zielińska
mgr Sylwia Ogórkiewicz

Ul. Św. Marcin 78
61-809 Poznań

Collegium Martineum, pokój 216
Tel. +48 61 829-44-30,
+48 61 829-43-68
+48 61 829-43-39
Fax: _48 61 829-44-06
e-mail: erasmus@amu.edu.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Programu USOS/Dean's Representative for USOS Program:

Patrycja Ulatowska http://wa.amu.edu.pl/wa/usos
Klaudia Majdowska

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Punktów ECTS/Dean's Representative for ECTS Credits:

dr Aleksandra Wach http://wa.amu.edu.pl/wa/Wach_Aleksandra

Informatycy/Computer Center:
http://wa.amu.edu.pl/wa/Computer_Center
 Przydatne strony www:

Wydziałowa strona Erasmusa:www.wa.amu.edu.pl/erasmus+
Uniwersytecka strona Erasmusa: erasmus.www.amu.edu.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Agencja Narodowa Programu Socrates: www.socrates.org.pl, www.erasmus.org.pl
Strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych - www.msz.gov.pl
Strona Komisji Europejskiej ds. Erasmusa - http://ec.europa.eu/education/index_en.html
Strona Erasmus Student Network UAM - www.esn.amu.edu.pl

Opinie studentów i rankingi miast i uniwersytetów: http://pl.erasm.us/