Uczelniane zasady finansowe na studia i praktyki Erasmusa 2013/2014

Przedstawiam poniżej 'Uczelniane zasady finansowe na studia i praktyki 2013/2014' zatwierdzone przez p. Prorektora Jacka Witkosia.

I część
II część

 Magdalena Ratajczak