Zasady dofinansowania wyjazdów pracowników w roku 2013-2014

Decyzja Prorektora została umieszczona na stronie dla pracowników.

Magdalena Ratajczak