Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla studentów i pracowników Wydziału Anglistyki UAM.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na 7 lat, czyli do roku 2020. Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń) studentów, kadry edukacyjnej i administracyjnej oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronach:
ERASMUS+ na UAM
Komisja Europejska
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie
Erasmus w Polsce

Ogłoszenia i komunikaty

 • 2011-03-16 10:37

  REKRUTACJA 2011/12 NA PRAKTYKI

  trwa do 1 kwietnia br.

  / prawdopodobnie termin zostanie wydłużony do

  15 kwietnia br. /

 • 2011-03-11 14:02

  Rekrutacja uzupełniająca 2011-2012

  Otwarcie II tury rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach LLP Erasmus planowane jest na dzień 21 marzec br.

  Rekrutacja potrwa do 1 kwietnia br (czyli 2 tygodnie)

  Zasady rekrutacji pozostają bez zmian.

   

  Biuro Koordynatora Wydziałowego

  Wydz.Neofilologii UAM,

  pok.101B

  N.Ciesielczyk

  S.Sobkowiak

 • 2011-02-28 13:34

  Tutaj znajduje się oferta rekrutacyjna na rok 2011/12

   

 • 2011-02-28 11:51

  REKRUTACJA 2011/12 NA WYJADY ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS TRWA DO 4 MARCA 2011r.

  DO 4 MARCA RÓWNIEŻ KOORDYNATORZY INSTYTUTOWI PRZYJMOWAĆ BĘDĄ ZAŚWIADCZENIA O ŚREDNIEJ OCEN Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEBIEGU STUDIÓW.

  KONIEC MARCA/ POCZĄTEK KWIETNIA br. ZOSTANIE OGŁOSZONA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH  ORAZ LISTA WOLNYCH MIEJSC, NA KTÓRE BĘDZIE MOŻNA APLIKOWAĆ BEZ WZGLĘDU NA INSTYTUT.

   

  REKRUTACJA NA PRAKTYKI ERASMUS ZOSTANIE PRZEDŁUŻONA DO 1.04.2011r. Z UWAGI NA DŁUGI OKRES OCZEKIWANIA PRZEZ STUDENTÓW NA LISTY INTENCYJNE OD PRZYSZŁYCH PRACODAWCÓW.

   

  Biuro Koordynatora Wydziałowego

  S.Sobkowiak

  N.Ciesielczyk

 • 2011-02-25 09:08

  WTOREK / TUESDAY  11.00 - 14.00

  PIĄTEK / FRIDAY        11.00 - 13.00

 • 2011-01-21 12:16

  Na Wydz.Neofilologii odbędzie się w czwartek dnia 27.01.2011r. w godz. od 10.00-15.00

  Stoisko Informacyjne w Holu Głównym

  Spotkanie informacyjne / catering / w sali C1 ok.14.00-15.00

   

  Salomea Sobkowiak - Erasmus

  Wydz.Neofilologii UAM

 • 2011-01-17 08:22

  Informuję, że godziny dyżuru w biurze Erasmus

  Wydz.Neofilologii UAM, pok.101 B uległy zmianie:

  11.00 - 14.00 

  mgr  Salomea Sobkowiak

 • 2011-01-10 14:12

  Informujemy, że wtorkowy dyżur w Biurze Erasmusa Wydz.Neofilologii UAM pok.101 B

  będzie odbywał się w godzinach 12.00-14.00

   

  Salomea Sobkowiak - ERASMUS UAM

 • 2010-12-29 08:17

  Informujemy, iż z uwagi na spotkanie koordynatorów wydziałowych i instytutowych ERASMUSa, które odbędzie się dnia 10.01.2011r. w godz.12.00-14.00  w Collegium Minus,

  biuro Erasmusa Wydz. Neofilologii pok.101B   będzie w tym czasie nieczynne.

 • 2010-12-22 10:27

  Informuję, że zostal wydłużony termin podpisywania umów na wyjazdy zagraniczne do dnia 7.01.2011r.

  Proszę o niezwłoczne przybycie do biura, pok.101B w celu dopełnienia formalności lub złożenia pisemnej rezygnacji.

   

  Koordynator Wydziałowy

  J.Kuźniak