Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla studentów i pracowników Wydziału Anglistyki UAM.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na 7 lat, czyli do roku 2020. Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń) studentów, kadry edukacyjnej i administracyjnej oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronach:
ERASMUS+ na UAM
Komisja Europejska
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie
Erasmus w Polsce

Ogłoszenia i komunikaty

 • 2011-06-14 10:28

  Dyżur w piątek 17 czerwca br zostaje odwołany z uwagi na zebranie dla koordynatorów,

  które odbywa się w DWZ, Coll.Minus  od godziny 11.00

   

  ***  On Friday 17.06. 11  there will be no duty hours  from 11.00  ***

   

 • 2011-06-03 09:13

  Biuro Koordynatora Wydziałowego Erasmus zostanie przeniesione do sali 9 A ( a nie 6!) , parter

 • 2011-06-03 08:43

  Z uwagi na remont budynku B Coll.Novum , biuro Koordynatora Wydziałowego Erasmus

  zostaje 20 czerwca br. przeniesione do budynku A, sala wykładowa 6A (parter) , na okres ok. 3 miesięcy.

   

   

  S.Sobkowiak 

  N.Ciesielczyk

  Erasmus - Wydz.Neofilologii UAM

 • 2011-05-09 09:23
  Dear Students,

  on May 11th classes in AMU School of Polish Language and Culture for Foreign
  Students will be held according to the schedule.
  This information does not concern AMU students who participate in the 2 hours per
  week course.

  Sincerely,

  Alicja Sempowicz-Kalczyńska
  School of Polish Language and Culture for Foreign Students
  Adam Mickiewicz University
  ul. Fredry 10
  61-701 Poznan
  Poland
  tel./fax (+48 61) 829 45 16
  e-mail: schoolpl@amu.edu.pl
  http://www.schoolpl.amu.edu.pl
 • 2011-05-05 12:26

  Wysokości stypendium programu LLP ERASMUS przypadających na poszczególne kraje UE

  w cyklu dydaktycznym 2011/12 - studia i praktyki,

  znane będą na przełomie MAJA i CZERWCA br.

  Zestawienie stawek stypendialnych zostanie ogłoszone na Stronie oraz w gablotach.

   

  Biuro Koordynatora Wydziałowego

  Wydz.Neofilologii UAM

  N.Ciesielczyk

  S.Sobkowiak

 • 2011-04-28 08:46

  Termin oddawania wniosków wyjazdowych, zatwierdzonych przez Koordynatora Instytutowego i Prodziekana,

  mija 29 kwietnia br.  /pok.101B /

  Wnioski będą dodatkowo przyjmowane w pierwszym tygodniu maja (po długim weekendzie).

   

  Biuro Koordynatora Wydziałowego

  Wydz.Neofilologii UAM

  N.Ciesielczyk

  S.Sobkowiak 

   

   

 • 2011-04-11 12:51

  Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia br. (poniedziałek) w godzinach 10.00-11.00

  w sali C1 (łącznik z biblioteką Neo)

   

  Biuro Koordynatora Wydziałowego - ERASMUS

  N.Ciesielczyk

  S.Sobkowiak

 • 2011-03-31 10:38

  W dniu dzisiejszym  na listę wolnych miejsc doszły nowe :

  Z IFRom : Francja  - Strasbourg                       1miejsce

                  Hiszpania - Bilbao i Tarragona    po 2 miejsca

   

  z IJ        : Francja - Marsylia                              1miejsce

                 Hiszpania - Sevilla  (licencjat!)          1miejsce

 • 2011-03-31 08:25

  Termin rekrutacji na ERASMUS- PRAKTYKI został ostatecznie przedłużony 

  do 15 KWIETNIA br. (piątek)

  Po tym terminie nie będzie już możliwe składanie wniosków !

 • 2011-03-28 11:35

  Rekrutacja uzupełniająca 2011/12

  Lista wolnych miejsc (28.03.2011)