Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla studentów i pracowników Wydziału Anglistyki UAM.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na 7 lat, czyli do roku 2020. Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń) studentów, kadry edukacyjnej i administracyjnej oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronach:
ERASMUS+ na UAM
Komisja Europejska
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie
Erasmus w Polsce

Ogłoszenia i komunikaty

 • 2012-03-20 13:44

  Tutaj znajduje się lista wolnych miejsc, które zostaną udostepnione wszystkim studentom Wydziału Neofilologii w rekrutacji uzupełniającej na studia w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/2013.

  Uwaga! Lista ta może jeszcze ulec zmianie.

  Jeśli pojawią się problemy z rejestracją na wybraną przez Państwa uczelnię, proszę zgłosić się do biura Erasmusa (erasmus@ifa.amu.edu.pl).  Rejestracja w USOSie rozpocznie się 14 marca i potrwa do 25 marca. Osoby, które nie wzięły udziału w I turze rekrutacji są zobowiązane dostarczyć koordynatorom w swoich instytutach wymagane przez nich dokumenty.

 • 2012-03-20 13:43

  W dniu dzisiejszym zwolniło się 1 roczne miejsce do Granady z puli IJ (tylko dla st. licencjackich)

  Osoby zainteresowane mogą na nie aplikować w USOSie, w ramach rekrutacji uzupełniającej.

 • 2012-03-19 13:54

  Dziś, tj.19.03.br  w wyniku rezygnacji zwolniło się 1 roczne miejsce do Bergen - Norwegia z puli IFA.

  Osoby zainteresowane mogą aplikować na to miejsce do końca rekrutacji uzupełniającej tj. do 25.03.br.

 • 2012-03-16 12:58

  Tutaj znajduje się uaktualniona lista partnerów ERASMUS Wydziału Neofilologii na dzień 24.02.2012r.

  UWAGA! Przedłużone zostały umowy z Bambergiem (dla IFA, IFG i IJ) oraz umowa ze Sztokholmem (dla IFA)!

 • 2012-03-09 09:50

  Rekrutacja Uzupełniająca rozpocznie się 14 marca  (śr.)  i potrwa do 25 marca br. (niedz.)

  W tym czasie należy złożyć wniosek w USOSie.

  Dodatkowe, wymagane dokumenty prosimy zanosić do swoich Koordynatorów Instytutowych do

  dnia 26 marca br. (pon.)

  Ogłoszenie wyników w USOSie planowane jest na dzień 4 kwietnia br. (śr.)

   ----

  Biuro Koordynatora Wydziałowego LLP Erasmus

 • 2012-02-15 09:35

  TUTAJ   można poznać opinie studentów Erasmusa na temat miast i uniwerstytetów :

  http://pl.erasm.us/erasmus-opinie/ranking-miast

   

   

 • 2012-01-27 13:03

  Tutaj znajduje się aktualna lista partnerów Wydziału Neofilologii z podziałem na instytuty z 27.01.2012 roku.

  Uwaga! Lista ta może jeszcze ulec zmanie!

 • 2012-01-20 09:09

  Tutaj znajduje się aktualna lista umów partnerskich Wydziału Neofilologii w ramach programu ERASMUS na dzień 20.01.2012 roku.

  Uwaga! Lista ta może jeszcze ulec zmianie w trakcie rekrutacji.

 • 2012-01-16 13:05

  Rekrutacja LLP Erasmus - Studia zostanie otwarta 25 stycznia do 26 luty br.

  Rekrutacja LLP Erasmus - Praktyki  - otwarcie 25 stycznia do 2 kwiecień br.

  --------------szczegółowe informacje w zakładkach "rekrutacja"  ----------------

   

   

   

 • 2012-01-12 10:52

  Uwaga - kolejna tura zapisów na przedmioty odbędzie się 23-29 stycznia 2012r.

  Należy zapisywać się TYLKO na te przedmioty, które będą rozliczane na UAM

  (tzn. będą zdawane po powrocie do Polski  lub  nie miały ekwiwalentów ).

   

  Biuro Koordynatora Wydziałowego

  LLP Erasmus