Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie wyjazdu w ramach programu LLP-Erasmus.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie do Działu Współpracy z Zagranicą wniosku, bezwłocznie po zakwalifikowaniu się na wyjazd stypendialny. UWAGA! Pierwszy termin mija już 10 czerwca 2012 roku!

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonej instrukcji.

Tutaj znajdą Państwo również: wniosek o dofinansowanie, rozliczenie dofinansowania oraz tabelę nieprzekaraczalnych stawek stypendium.