DYŻURY KOORDYNATORA WYDZIAŁOWEGO / DUTY Hours

WTOREK / TUESDAY  11.00 - 14.00

PIĄTEK / FRIDAY        11.00 - 13.00