Rekrutacja uzupełniająca 2011-2012

Rekrutacja uzupełniająca 2011-2012

Otwarcie II tury rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach LLP Erasmus planowane jest na dzień 21 marzec br.

Rekrutacja potrwa do 1 kwietnia br (czyli 2 tygodnie)

Zasady rekrutacji pozostają bez zmian.

 

Biuro Koordynatora Wydziałowego

Wydz.Neofilologii UAM,

pok.101B

N.Ciesielczyk

S.Sobkowiak