The Department of Dutch and South African Studies
Wydział Anglistyki - UAM w Poznaniu
UAM Poznań

Van koloniale naar wereldliteratuur?

Editors
Prof. dr. Jerzy Koch, Dr. Ewa Dynarowicz


Inaugural lectures of
Ena Jansen, Michiel van Kempen, Marlene van Niekerk, Olf Praamstra,
Pamela Pattynama, Wim Rutgers

Aanloop

Theo D'haen (PDF)
Van koloniale naar wereldliteratuur?
Postkoloniale visies op de Nederlandse literatuur

Oraties

Ena Jansen (PDF)
“Eva wat sê hulle?” Konstruksies van Krotoa in Suid-Afrikaanse tekste rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Zuid-Afrikaanse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam op 11 april 2003

Pamela Pattynama (PDF)
“…de baai…de binnenbaai…”: Indië herinnerd – rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam op 16 december 2005

Michiel Van Kempen (PDF)
Welcome to the Caribbean, darling! De toeristenblik in teksten uit de (voormalige) Nederlandse West – rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar West-Indische Letteren aan de Universiteit van Amsterdam, vanwege de Stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek, op vrijdag 8 juni 2007

Wim Rutgers (PDF)
Niemand schrijft met opzet een slecht boek:
Antilliaanse literatuurkritiek, literatuurgeschiedenis en literatuurwetenschap – rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in Literatuurwetenschap en Literatuurgeschiedenis, in het bijzonder met betrekking tot de lokale en Caribische literatuur in betrokken talen aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen op 26 oktober 2007

Marlene Van Niekerk (PDF)
The Fellow Traveller (A True Story) – inaugural address delivered at the acceptance of the post of professor to the Africa Chair of the Faculty of Arts and the Humanities of the University of Utrecht on 15 January 2008

Olf Praamstra (PDF)
De Nederlandse Letterkunde als wereldliteratuur – rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Nederlandse literatuur in contact met andere culturen aan de Universiteit van Leiden op 21 november 2008

Uitkijk

Jerzy Koch (PDF)
Oost-West-Zuid oftewel extramurale gebieden
Home (The Department)
Mobile site
Dutch Studies
Wiadomości
Program studiów
Pracownicy
Dydaktyka
Zdjęcia
Linki
Kontakt
South African Studies
Wiadomości
O nas
Program studiów
Pracownicy
Studenci
Zdjęcia
Kontakt
Werkwinkel
Home
About us
Publications
Contributions
Reviewers
Werkwinkel library
Order
Webmaster: Bas van der Ham