The Department of Dutch and South African Studies
Wydział Anglistyki - UAM w Poznaniu
UAM Poznań

Teksty kultury niderlandzkiej w Polsce

Anna Sikora-Sabat

Teksty kultury

Spis treści (PDF)

Słowo wstępne (PDF): Kraj ukształtowany przez malarstwo?

Finansowane przez:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów w Hadze oraz Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie

Home (The Department)
Mobile site
Dutch Studies
Wiadomości
Program studiów
Pracownicy
Dydaktyka
Zdjęcia
Linki
Kontakt
South African Studies
Wiadomości
O nas
Program studiów
Pracownicy
Studenci
Zdjęcia
Kontakt
Werkwinkel
Home
About us
Publications
Contributions
Reviewers
Werkwinkel library
Order
Webmaster: Bas van der Ham