To jest nasza stara strona. Nową stronę naszego zakładu można znaleźć tutaj. - Dit is onze oude website. Onze nieuwe site vind je hier.
The Department of Dutch and South African Studies
Wydział Anglistyki - UAM w Poznaniu
UAM Poznań
Wesja dla komputerów
The Department > Dutch Studies

FAQ praktyki

Frequently Asked (or mailed) Questions

Dlaczego w ogóle muszę odbyć praktykę?

Od roku akademickiego 2007/2008 integralną część studiów licencjackich stanowi obowiązkowa praktyka studencka (Dz. U. Nr 164, poz. 1166). Bez zaliczenia praktyki nie możesz więc przystąpić do egzaminu licencjackiego.

Spróbuj jednak nie patrzeć na to jak na dodatkowy przykry obowiązek, ale jak na okazję do zdobycia nowego doświadczenia zawodowego, które możesz ująć w swoim CV oraz jak na możliwość, aby zdobytą na studiach wiedzę wykorzystać w praktyce. Takie jest też założenie praktyk – zawodowo zaczniesz wykorzystywać swoje umiejętności językowe.

Praktyki niepedagogiczne czy pedagogiczne?

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, praktyki na filologii niderlandzkiej są z założenia praktykami niepedagogicznymi. Zwróć więc uwagę na to, że praktyka odbyta w szkole i polegająca na dawaniu lekcji niderlandzkiego nie może być zaliczona jako praktyka niepedagogiczna. W odpowiedzi na następnie pytanie znajdziesz sugestie, gdzie w takim razie szukać miejsca na odbycie praktyk.

Gdzie, kiedy i ile?

W trakcie trzeciego lub czwartego semestru studiów powinienieś obyć praktykę w wymiarze 120h (rozłożone na mniej więcej 8 tygodni). Możesz odbywać praktyki we wszelkiego rodzaju instytucjach wymagających znajomości języka niderlandzkiego oraz wiedzy o kulturze Holandii/Flandrii (np. wydawnictwa, biura tłumaczeniowe, środki masowego przekazu, redakcje czasopism, sektor turystyczny, sektor usługowy, urzędy, organizacje pożytku publicznego, itp.) zarówno w czasie wakacji, jak i w ciągu roku akademickiego. W drugim przypadku powinienieś jednak zwrócić uwagę, żeby nie kolidowały one z planem zajęć.

Czy mogę odbyć praktyki za granicą?

Tak, praktyki można odbywać również za granicą.

Czy mogę odbyć praktykę w więcej niż jednym miejscu?

Tak, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zsumować godziny praktyk odbyte w kilku miejscach. Wówczas możesz przedstawić jeden Dziennik Praktyk, ale w każdym miejscu musisz podpisać osobne porozumienie o praktykach.

Czy sam muszę znaleźć miejsce na praktyki?

Tak, miejsce na praktyki trzeba znaleźć samodzielnie. Warto jednak śledzić naszą zakładową stronę, gdyż czasami złaszają się do nas firmy poszukujące stażystów. Wówczas zamieszczamy komunikat na stronie. Warto też popytać studentów ze starszych roczników, gdzie oni odbywali staż.

Czy na czas odbywania praktyk muszę wykupić ubezpieczenie?

Tak, na czas odbywania praktyk powinienieś wykupić polisę ubezpieczeniową NW obejmującą zabezpieczenie ryzyka utraty życia lub zdrowia na okres odbywania praktyki zawodowej łącznie z ewentualną podróżą

Dokumenty i zaliczenie – krok po kroku

Przed rozpoczęciem praktyki:

 1. Z naszej strony musisz pobrać:
  - Dziennik Praktyk (PDF)
 2. Wydrukuj i podpisz oświadczenie o ubezpieczeniu (ODT). Możesz też napisać je odręcznie. Przyjdź z podpisanym oświadczeniem do zakładowego koordynatora (Małgorzata Drwal), aby otrzymać porozumienie o praktykach.

Po zakończeniu praktyki:

 1. U koordynatora zakładowego składasz następujące dokumenty:
  - wypełniony Dziennik Praktyki
  - podpisany przez trzy strony egzemplarz porozumienia o praktykach
  - krótkie sprawozdanie z odbytego stażu
  - krótka opinia pracodawcy o Twojej pracy
 2. Rejestrujesz się w systemie USOS na zaliczenie z praktyk. Następnie koordynator wprowadza zaliczenie do protokołu.
Home (The Department)
Wersja dla komputerów
Dutch Studies
Wiadomości
Program studiów
Pracownicy
Dydaktyka
Zdjęcia
Linki
Kontakt
South African Studies
Wiadomości
O nas
Program studiów
Pracownicy
Studenci
Zdjęcia
Kontakt
Werkwinkel
Home
About us
Publications
Contributions
Reviewers
Werkwinkel library
Order
Webmaster: Bas van der Ham