Uniwersytet im. Adama Mieckiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z najlepszych polskich uniwersytetów to godny kontynuator tradycji Akademii Lubrańskiego i poznańskiego kolegium jezuickiego – pereł systemu edukacyjnego dawnej Rzeczypospolitej. Dziś UAM, od lat we wszystkich rankingach sytuuje się w ścisłej czołówce najlepszych polskich uczelni wyższych, reprezentujących europejski poziom kształcenia i prowadzonych badań naukowych.
 
Boulder Language Technologies

BLT (Boulder Language Technologies) jest amerykańską firmą założoną w 2007 roku przez Rona Cole’a i Wayne’a Warda. Siedzibą firmy jest Boulder w stanie Colorado.
Od początku swojej działalności BLT zajmuje się badaniami i tworzeniem nowoczensych narzędzi dydaktycznych bazujących m.in. na technologii rozpoznawania mowy oraz animacji komputerowych.
Celem tych prac jest stworzenie oprogramowania umożliwiającego naturalną komunikację głosową z komputerem, a więc taką, która odbywa się na zasadzie swobodnych dialogów z maszyną.
W 2007 roku BLT uzyskała granty z Instytutu Nauk Edukacyjnych Departamentu Edukacji USA (Institute of Education Sciences of the Department of Education) oraz amerykańskiej Narodowej Fundacji Nauki (National Science Foundation). Celem oby grantów jest sfinansowanie prac nad systemem wspomagającym naukę przyrody w szkołach podstawowych poprzez dialogi uczniów z wirtualnym nauczycielem.