Opis implementacji QtA w przedmiocie biologia

W ramach zrealizowanego projektu „E-nauczyciel przyrody. Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego” zrealizowanych zostało prawie 40 scenariuszy z zagadnień biologicznych na poziomie gimnazjum i szkoły podstawowej.
 
Metoda QtA włączona do procesu nauczania biologii i przyrody, w naszym przekonaniu, umożliwiała uczniom z jednej strony poddanie refleksji zjawisk z którymi spotykają się na co dzień, z drugiej natomiast doprowadziła do krytycznej oceny materiałów pochodzących z rożnych źródeł, jak choćby Internetu. Metoda ta usprawniła bowiem proces rozumienia i interpretacji tekstów, zarówno informacyjnych jak i kulturowych, a w szczególności rozwineła umiejętności dyskusji i analizy zagadnień przyrodniczych. 
 
Wybranymi do omówienia zagadnieniami były m.in.:
  • fotosynteza
  • plazmoliza
  • osmoza
  • odżywianie roślin
  • funkcjonowanie ludzkiego mózgu
  • funkcjonowanie ludzkiego oka
  • proces trawienia
  • rola snu w funkcjonowaniu człowieka
  • oznaczanie grup krwi
Wybrane zagadnienia dotyczą codzienności naszego życia, jednak często nie są one poddawane refleksji, omawiane krytycznie i na przykładach z życia. W szkole często porusza się je z odwołaniem do skomplikowanej teorii, pozbawiając ucznia możliwości dyskusji nad danym problemem. 
 
Metoda QtA w przypadku zagadnień biologicznych dała natomiast sposobność do dyskusji, debaty, dialogu. Ponadto dzięki przygotowanym licznym animacjom Flash, uczeń mógł dokonać obserwacji omawianego fenomenu, np. zajrzeć do jelita czy mózgu. Czasochłonne obserwacje procesu wzrostu rośliny czy trawienia mógł tu przyśpieszyć, dokonując pogłębionego wglądu w dany problem w kilkanaście sekund. Obecność wirtualnej nauczycielki Moniki pozwaliła bezpiecznie powtórzyć poznane treści nawet najsłabszemu uczniowi. Z kolei interaktywne zadania były nie tylko miejscem do kontroli i oceny wiadomości i umiejętności, ale również okazją do wspaniałej zabawy.
 
QtA i animacje Flash zmieniły zatem oblicze lekcji biologii. Uczniowie i nauczyciele dyskutowali, prowadzilidialogi, ale także wykorzystywali nowoczesne technologie i wirtualne środowiska, w celu pełniejszego poznania rzeczywistego środowiska, codziennego otoczenia przyrodniczego i własnego ciała, a co najciekawsze, własnego umysłu i procesów uczenia się.