Wydział Anglistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań, Poland
tel: (+48 61) 829 3506, (+48 61) 829 3521
fax: (+48 61) 852 3103
e-mail: e-nauczyciel@ifa.amu.edu.pl