To jest nasza stara strona. Nową stronę naszego zakładu można znaleźć tutaj. - Dit is onze oude website. Onze nieuwe site vind je hier.
The Department of Dutch and South African Studies
Wydział Anglistyki - UAM w Poznaniu
UAM Poznań
Wesja dla komputerów
The Department > Dutch Studies

Prof. Marita Mathijsen aan de WA

13.09.2018

/dutchafrikaans/dutch/pics/cache/opon.jpgOp 24 en 25 mei 2018 bezocht prof. Marita Mathijsen (emeritus-hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam) onze faculteit met twee lezingen over de moderne Nederlandse literatuur en cultuur.

De lezingen gingen over “De historische roman en het historische dichtverhaal in Nederland in Europees verband” en “Grote romanschrijvers na de Tweede Wereldoorlog en hun opvolgers in de 21ste eeuw”. De gastcolleges werden georganiseerd door dr. Małgorzata Drwal namens de Vakgroep Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies in samenwerking met afdelingen Nederlands aan de universiteiten in Wrocław en Lublin in het kader van OPON (Overleg Poolse Neerlandici; het bestuurslid namens Poznań is dr. Robert de Louw). OPON is een initiatief gericht op het versterken van de banden tussen Neerlandistieken in Polen door zulke activiteiten als gastlezingen van hoogleraren uit Nederlandstalige universiteiten en van Poolse docenten en onderzoekers op het gebied van de Nederlandse studies alsook gemeenschappelijke culturele evenementen voor studenten Nederlands uit alle Poolse instellingen.

***

Prof. Marita Mathijsen na WA (24 i 25 maja 2018)

24 i 25 maja 2018 prof. Marita Mathijsen (emerytowana profesor Uniwersytetu w Amsterdamie) złożyła wizytę na naszym Wydziale, w ramach której odbyły się dwa wykłady na temat literatury i kultury niderlandzkiej: “De historische roman en het historische dichtverhaal in Nederland in Europees verband” (Powieść historyczna i historyczna powieść poetycka w Holandii w kontekście europejskim”) oraz “Grote romanschrijvers na de Tweede Wereldoorlog en hun opvolgers in de 21ste eeuw” (Wielcy powieściopisarze po Drugiej Wojnie Światowej i ich następcy w XXI wieku). Wykłady zostały zorganizowane przez dr Małgorzatę Drwal w im. Zakładu Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich we współpracy z niderlandystykami z Wrocławia i z Lublina w ramach działań OPON (Overleg Poolse Neerlandici, Porozumienie Niderlandystów Polskich; członkiem zarządu w im. Poznania jest dr Robert de Louw). OPON jest inicjatywą mającą na celu zacieśnienie współpracy między polskimi niderlandystykami poprzez organizowanie wykładów zarówno specjalistów z niderlandzkojęzycznych uniwersytetów, jak i polskich badaczy z zakresu studiów niderlandzkich oraz wspólnych wydarzeń kulturalnych dla studentów wszystkich niderlandystyk w Polsce.

dr Małgorzta Drwal

(Fot. dr Robert de Louw, Patrycja Zawłocka i Bartłomiej Serek)

Home (The Department)
Wersja dla komputerów
Dutch Studies
Wiadomości
Program studiów
Pracownicy
Dydaktyka
Zdjęcia
Linki
Kontakt
South African Studies
Wiadomości
O nas
Program studiów
Pracownicy
Studenci
Zdjęcia
Kontakt
Werkwinkel
Home
About us
Publications
Contributions
Reviewers
Werkwinkel library
Order
Webmaster: Bas van der Ham