To jest nasza stara strona. Nową stronę naszego zakładu można znaleźć tutaj. - Dit is onze oude website. Onze nieuwe site vind je hier.
The Department of Dutch and South African Studies
Wydział Anglistyki - UAM w Poznaniu
UAM Poznań
Wesja dla komputerów
The Department > Dutch Studies

Konferencja studencka „Taalkundig seminarie“ we Wrocławiu

26.02.2018

/dutchafrikaans/dutch/pics/cache/taalkundig_sem2017.jpegW dn. 15.12.2017 odbyła się we Wrocławiu Druga Językoznawcza Konferencja dla Studentów Niderlandystyki „2e Taalkundig Seminarie in Wrocław voor Studenten Neerlandistiek“.

Nasz Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich reprezentowało czworo studentów (szczegóły poniżej) i dwoje wykładowców, dr Katarzyna Wiercińska i dr Robert de Louw. Formuła tej konferencja jest taka, że wykładowcy dają feedback nie swoim studentom i tak zadaniem naszych wykładowców było dokonanie oceny merytorycznej prezentacji przedstawionych przez studentów filologii niderlandzkiej z Wrocławia, a prezentacje naszych przedstawicieli oceniali wykładowcy wrocławscy (dr hab. Agata Szubert-Kowalska i dr Jacek Karpiński). Dr Katarzyna Wiercińska ponadto wygłosiła wykład pt. „Moet dat nou zo direct? Over directief taalgebruik in het Pools en in het Nederlands”.

Oto tytuły prezentacji naszych przedstawicieli:

  • Twitter als corpus – in cultuurkunde ja, in taalkunde ook? – Jan Działyński
  • Diminutieven in vertaling. Veertaalstrategieen op basis van het Afrikaanse boek Griet skryf ’n sprookie en zijn Nederlandse vertaling. – Natasza Glapka
  • De functie van verkleinwoorden in het Nederlands en in het Pools aan de hand van gekozen Disneyfilms. – Dorota Kowalczewska
  • Morfologische en semantische analyse van de Nederlandse werkwoorden met het voorvoegsel onder- en hun Poolse vertalingen. – Ewa Bogusławska

Jednogłośnie uznaliśmy konferencję za bardzo udaną – wszyscy studenci wypadli bardzo dobrze, atmosfera była miła, a uwagi wykładowców konstruktywne i cenne.

Liczymy na równie dobre lub jeszcze lepsze konferencje w przyszłości, poszerzone o prezentacje studentów z innych jednostek niderlandystycznych.

Dziękujemy dr hab. Agacie Szubert-Kowalskiej, dr. Jackowi Karpińskiemu oraz przewodniczącej wrocławskiego Koła Naukowego Studentów Niderlandystyki, Karolinie Wolskiej, za organizację i zaproszenie!

Home (The Department)
Wersja dla komputerów
Dutch Studies
Wiadomości
Program studiów
Pracownicy
Dydaktyka
Zdjęcia
Linki
Kontakt
South African Studies
Wiadomości
O nas
Program studiów
Pracownicy
Studenci
Zdjęcia
Kontakt
Werkwinkel
Home
About us
Publications
Contributions
Reviewers
Werkwinkel library
Order
Webmaster: Bas van der Ham