To jest nasza stara strona. Nową stronę naszego zakładu można znaleźć tutaj. - Dit is onze oude website. Onze nieuwe site vind je hier.
The Department of Dutch and South African Studies
Wydział Anglistyki - UAM w Poznaniu
UAM Poznań
Wesja dla komputerów
The Department > Dutch Studies

In de hoofdrol met dr hab. Piotr Oczko

12.04.2016

/dutchafrikaans/dutch/pics/cache/oogje.jpg"Czytając Zbigniewa Herberta, czyli co Polacy wiedzą o dawnej Holandii i jej sztuce" (21/04/2016) Koło Studentów Niderlandystyki "Oranjes" serdecznie zaprasza na wykład pt. "Czytając Zbigniewa Herberta, czyli co Polacy wiedzą o dawnej Holandii i jej sztuce", który wygłosi dr hab. Piotr Oczko (UJ).

21.04.2016, 16:45

Collegium Novum, C1

/dutchafrikaans/dutch/pics/oogje.jpg

"Martwa natura z wędzidłem Zbigniewa Herberta w potocznym odbiorze urosła nieomal do rangi 'pracy naukowej'; co więcej, jest nierzadko jedynym źródłem wiedzy, z którego czerpie się w Polsce wiadomości na temat dawnej Holandii, jej sztuki i kultury. Tymczasem książka ta to jedynie subiektywna poetycka wizja, by nie rzec: opowieść o samym autorze, który ukrywa się za obrazami. Celem wykładu będzie pokazanie w jaki sposób Zbigniew Herbert tworzy swą własną mityczną Holandię XVII wieku oraz próba odpowiedzenia na pytanie, dlaczego tak robi. Wykład będzie ilustrowany licznymi zdjęciami." - dr hab. Piotr Oczko

More: https://www.facebook.com/events/213566992348591/

Piotr Oczko - dr hab., ur. w 1973 r. w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył filologię angielską oraz filologię polską . W 1997 roku otrzymał nagrodę translatorską Ministerstwa Kultury Flamandzkiej w Brukseli, w 2000 roku stypendium z ramienia Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, w 2006 roku stypendium Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego, zaś w roku 2010 i 2014 nagrody rektora UJ.

Prowadził badania na uniwersytetach w Canterbury, Londynie, Berlinie, Lejdzie, Utrechcie, Nijmegen, Amsterdamie i Antwerpii; w roku 2006 wykładał także na Uniwersytecie Karola w Pradze. Jego zainteresowania badawcze obejmują literaturę i kulturę krajów niderlandzkojęzycznych, dawną literaturę polską, angielską i niemiecką, dramat średniowieczny, Nowy Historycyzm, kwestie zła w kulturze, tożsamości i stereotypy narodowe, LGBT studies, a przede wszystkim historię sztuki (siedemnastowieczne holenderskie malarstwo rodzajowe, emblematykę, rzemiosło artystyczne XVII-XIX wieku, historię ceramiki europejskiej – zwłaszcza holenderskie flizy i „delfty").

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz sześciu książek. Członek międzynarodowego stowarzyszenia kuratorów i historyków sztuki holenderskiej i flamandzkiej CODART.

źródło: http://www.cash.polonistyka.uj.edu.pl/dr-hab.-piotr-oczko

Oprócz wystąpienia w ramach „In de hoofdrol” odbędą się jeszcze dwa dodatkowe wykłady:

czwartek, 21.04.

13.15 - 14:45, sala C1

"Niderlandzkie piśmiennictwo 'dla dzieci' do końca XVII wieku"

piątek, 22.04.

9.45 - 11:15, sala C1

„Historie w błękicie. Holenderskie flizy jako element narodowej kultury i tożsamości”

Home (The Department)
Wersja dla komputerów
Dutch Studies
Wiadomości
Program studiów
Pracownicy
Dydaktyka
Zdjęcia
Linki
Kontakt
South African Studies
Wiadomości
O nas
Program studiów
Pracownicy
Studenci
Zdjęcia
Kontakt
Werkwinkel
Home
About us
Publications
Contributions
Reviewers
Werkwinkel library
Order
Webmaster: Bas van der Ham