The Department of Dutch and South African Studies
Wydział Anglistyki - UAM w Poznaniu
UAM Poznań
Wesja dla komputerów
The Department > Dutch Studies

Jury konkursu na przekład tekstu Gerarda Revego

02.12.2014

/dutchafrikaans/dutch/pics/cache/konkurs_klein.jpg

w składzie Andrzej Dąbrówka, Kris van Heuckelom, Karol Lesman, Jerzy Koch, Alicja Oczko

przyjęło następujące rozstrzygnięcie

I miejsce – nie przyznano

II miejsce – dla pracy Olgi Niziołek, opatrzonej godłem „Pierwiosnek”,

wraz z nagrodą w wysokości 200 euro

3 równorzędne III miejsca – dla prac Krystyny van Eggermond-Krupy, Magdaleny Zawiślak i Mai Porczyńskiej-Szarapy opatrzonych godłem „Malinka”, „La Lune” i „Lara” wraz z nagrodą po 100 euro

Ponadto jury postanowiło wyróżnić pracę Liliany Kamieńskiej „Szirin” i przyznać jej nagrodę w postaci kompletu słowników nl-pl/pl-nl.

Fundatorem nagrody pieniężnej jest Pan Gijs Franssen, natomiast słowniki ufundowała ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie.

Uzasadnienie werdyktu

Jury jednomyślnie zdecydowało, iż wśród nadesłanych tekstów nie można wskazać przekładu zwycięskiego. Istota tłumaczenia literackiego polega przede wszystkim na przekazaniu tego, co składa się na charakterystyczny styl danego autora, a w ocenie jury nikomu z tłumaczy nie udało się w pełni oddać w języku polskim specyfiki tekstu Revego. Można to dostrzec jedynie w niektórych fragmentach przekładów i według jury właśnie nagrodzonym autorom w stopniu największym spośród wszystkich uczestniczących w konkursie udało zbliżyć się do tego ideału, przy czym tłumaczenie opatrzone godłem „Pierwiosnek” zostało ocenione najwyżej.

Członkowie jury podkreślali, że w poszczególnych tekstach zbyt często dobre, a niekiedy zaskakująco trafne wybory translatorskie sąsiadowały z całkowicie chybionymi. Teksty, których autorzy zajęli II i III miejsce, zawierały stosunkowo najmniej tych ostatnich, a przy tym zachowały w miarę równy poziom poprawności językowej przekładu. Niewielkie różnice między pracami opatrzonymi godłami „La Lune”, „Lara” i „Malinka” skłoniły jury do przyznania trzech równorzędnych III nagród. Członkowie jury zdecydowali się dodatkowo wyróżnić spośród pozostałych prac przekład opatrzony godłem „Szirin”.

Jury po analizie nadesłanych tłumaczeń stwierdza, że niestety w większości prac zbyt często rażą zarówno niedociągnięcia stylistyczne, rzeczowa niedokładność w przekładzie i błędne tłumaczenia związków frazeologicznych, jak też zaskakuje nieznajomość reguł interpunkcyjnych języka polskiego. Jednakże jury pragnie podkreślić, że nawet w przekładach, które nie zostały nagrodzone, pojawiły się nierzadko bardzo celne rozwiązania translatorskie.

Podsumowując, nie ulega wątpliwości, że ze wszystkich niemal tekstów przebija zaangażowanie i pasja, z jaką tłumacze podeszli do niełatwego konkursowego zadania. Wybrany do tłumaczenia fragment był bowiem bez wątpienia tekstem trudnym translatorsko, dlatego jury uważa, że wszystkim uczestnikom, którzy podjęli próbę jego przełożenia, należą się gratulacje.

W imieniu jury

Urszula Topolska i Anna Sikora-Sabat

sekretarze konkursu

Home (The Department)
Wersja dla komputerów
Dutch Studies
Wiadomości
Program studiów
Pracownicy
Dydaktyka
Zdjęcia
Linki
Kontakt
South African Studies
Wiadomości
O nas
Program studiów
Pracownicy
Studenci
Zdjęcia
Kontakt
Werkwinkel
Home
About us
Publications
Contributions
Reviewers
Werkwinkel library
Order
Webmaster: Bas van der Ham