The Department of Dutch and South African Studies
Wydział Anglistyki - UAM w Poznaniu
UAM Poznań
Wesja dla komputerów
The Department > Dutch Studies

Nederlandse taal en cultuur - zomercursussen 2014

11.11.2013

/dutchafrikaans/dutch/pics/cache/taalunie.jpgIn 2014 worden twee zomercursussen Nederlandse taal en cultuur voor buitenlandse studenten georganiseerd. Dat gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Taalunie en in samenwerking met het Taaluniecentrum NVT. Deze cursussen vormen een goede aanvulling op de opleiding neerlandistiek die studenten buiten Nederland, Vlaanderen of Suriname volgen.

Beide zomercursussen bestaan uit een programma van drie weken dat is gericht op taalverwerving en kennis van land en volk. Op deze manier kunnen buitenlandse studenten de kennis die ze aan hun eigen universiteit hebben opgedaan, verbreden en verdiepen. Ook krijgen ze de gelegenheid om contact te leggen met collega-studenten uit ruim dertig landen. Jaarlijks nemen er zo'n driehonderd studenten aan deze zomercursussen deel.

Meer informatie en aanmelding op: http://taalunieversum.org/inhoud/cursussen-voor-studenten

Op deze website staan onder andere de toelatingsvoorwaarden en de inschrijvingsprocedure. Het is belangrijk die goed door te nemen.

Home (The Department)
Wersja dla komputerów
Dutch Studies
Wiadomości
Program studiów
Pracownicy
Dydaktyka
Zdjęcia
Linki
Kontakt
South African Studies
Wiadomości
O nas
Program studiów
Pracownicy
Studenci
Zdjęcia
Kontakt
Werkwinkel
Home
About us
Publications
Contributions
Reviewers
Werkwinkel library
Order
Webmaster: Bas van der Ham