To jest nasza stara strona. Nową stronę naszego zakładu można znaleźć tutaj. - Dit is onze oude website. Onze nieuwe site vind je hier.
The Department of Dutch and South African Studies
Wydział Anglistyki - UAM w Poznaniu
UAM Poznań
Wesja dla komputerów
The Department > Dutch Studies

Wystawa Wydziału Anglistyki

14.10.2016

24 października, w poniedziałek o 12.00 zapraszamy do Auli Lubrańskiego na wystawę plansz biograficznych nt. Pierwszej Wojny Światowej jako konfliktu globalnego.

Wystawa ta powstała w ramach projektu badawczego „Wymiana kulturowa w czasach konfliktu globalnego: Kolonie, kraje neutralne i walczące podczas Pierwszej Wojny Światowej”. Projekt finansowany przez konsorcjum HERA. Wystawa pokazuje życiorysy 16 postaci, znanych i nieznanych, które żyły w tamtych niezwykłych czasach i których doświadczenia ilustrują globalną i różnorodną naturę Wielkiej Wojny.

Więcej (PDF)

Home (The Department)
Wersja dla komputerów
Dutch Studies
Wiadomości
Program studiów
Pracownicy
Dydaktyka
Zdjęcia
Linki
Kontakt
South African Studies
Wiadomości
O nas
Program studiów
Pracownicy
Studenci
Zdjęcia
Kontakt
Werkwinkel
Home
About us
Publications
Contributions
Reviewers
Werkwinkel library
Order
Webmaster: Bas van der Ham